Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2021 Kangaroo Chính Hãng là trung tâm phân phối chính thức của Kangaroo, Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá bán lẻ sản phẩm Máy lọc nước Kangaroo.

STT Tên sản phẩm Mã SP Hạn sử dụng Đơn giá Hình ảnh
Máy lọc nước Kangaroo không vỏ tủ
1 Máy lọc nước Kangaroo KGRP99 – 9 Cấp Lọc Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo KGRP99 – 9 Cấp LọcTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KGRP99 20 năm 4,900,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
2 Máy lọc nước Kangaroo KG104A KV Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo New 2021 7 cấp lọcTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG104AKV 20 năm 3,350,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
3 Máy lọc nước Kangaroo KG10G4 Không Tủ 10 Lõi Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo KG10G4 Không Tủ 10 LõiTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG10G4 20 năm 5,650,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
4 Máy lọc nước Kangaroo KG09G4 Không Tủ 9 Lõi Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo KG09G4 Không Tủ 9 LõiTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG09G4KV 20 năm 4,900,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
5 Máy lọc nước Kangaroo KG08G4 Không Vỏ 9 Lõi Lọc Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo KG08G4 Không Vỏ 9 Lõi LọcTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG08G4KV 20 năm 4,500,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
6 Máy lọc nước Kangaroo KG06G4 Không Vỏ 8 Lõi Lọc Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo KG06G4 Không Tủ 8 LõiTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG06G4KV 20 năm 4,150,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
7 Máy lọc nước Kangaroo KG09 7 Lõi Không Vỏ Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo KG09 7 Lõi Không VỏTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG09KV 20 năm 3,700,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
8 Máy lọc nước Kangaroo KG110A KV Chức năng : Máy lọc nước 9 cấp lọc KangarooTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG110A KV 20 năm 4,500,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
9 Máy lọc nước Kangaroo KG09G4 VTU 9 Lõi Lọc Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo KG09G4 VTU 9 Lõi LọcTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG09G4VTU 20 năm 4,900,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
10 Máy lọc nước Kangaroo KG8P1KV Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo 8 cấp lọcTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG8P1KV 4,650,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
11 Máy lọc nước Kangaroo KG102AKV Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo 5 cấp lọcTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG102AKV 20 năm 3,450,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
12 Máy lọc nước Kangaroo KG108A KV Chức năng : Máy lọc nước 8 cấp lọc mới 2021Trực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG108AKV 10 năm 3,750,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
13 Máy lọc nước Kangaroo KG109A KV Chức năng : Máy lọc nước 9 cấp lọc KangarooTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG109AKV 10 năm 4,200,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
14 Máy lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG01G4-KV Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo OMEGA+ 8 cấp lọcTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG01G4-KV 10 năm 5,150,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
15 Máy lọc nước Kangaroo KG108H Không Vỏ Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo KG108H Không VỏTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG108H 20 năm 3,750,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
16 Máy lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG02G4-KV Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo OMEGA không vỏ, 8 cấp lọcTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG02G4-KV 10 năm 5,450,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
17 Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 9 lõi không vỏ Chức năng : Máy lọc nước không vỏ 9lõi lọcTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KGHIMLAMKV 20 năm 4,650,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
18 Máy lọc nước Kangaroo Macca KGMC09 9 lõi lọc không vỏ Chức năng : Máy lọc nước 9 cấp lọcTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KGMC09KV 20 năm 3,850,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
19 Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 5 lõi không tủ Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KGHIMLAM5KV 20 năm 3,450,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
20 Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 6 lõi không tủ Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KGHIMLAM6KV 20 năm 3,650,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
21 Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 7 lõi không vỏ Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KGHIMLAM7KV 20 năm 3,850,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
22 Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 8 lõi không vỏ Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KGHIMLAM8KV 20 năm 4,250,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
23 Máy lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG02G4-KV-UV có Đèn UV Tự Động Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG02G4-KV-UV có Đèn UV Tự ĐộngTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG02G4-KV-UV 20 năm 5,650,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
Máy lọc nước Kangaroo có tủ
1 Máy lọc nước Kangaroo KG10G4 VTU 10 Lõi Lọc Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo 10 Lõi LọcTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG10G4VTU 20 năm 6,100,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
2 Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG50G4 Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG50G4Trực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG50G4 20 năm 6,700,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
3 Máy lọc nước Kangaroo KG09 VTU 7 Lõi lọc Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo KG09 VTU 7 Lõi lọc chính hãngTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG09VTU 20 năm 4,200,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
4 Máy lọc nước Kangaroo KG06G4 VTU 8 Lõi Lọc Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo KG06G4 VTU 8 Lõi LọcTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG06G4 20 năm 4,550,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
5 Máy lọc nước Kangaroo KG08G4 VTU 9 Lõi Lọc Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo KG08G4 VTU 9 Lõi LọcTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG08G4VTU 20 năm 5,000,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
6 Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 9 lõi tủ VERTU Chức năng : Máy lọc nước 9 lõi lọc KangarooTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KGHIMLAM 20 năm 5,150,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
7 Máy lọc nước Kangaroo KG102A VERTU 2018 Chức năng : Máy lọc nước 5 lõi Kangaroo, có vỏ VertuTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG102A 20 năm 4,000,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
8 Máy lọc nước Kangaroo KG104A VTU Chức năng : Máy lọc nước 7 lõi lọc, vỏ tủ Vertu mới 2021Trực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG104A 20 năm 4,150,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
9 Máy lọc nước Kangaroo KG108H VTU 8 lõi lọc Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo KG108H VTU 8 lõi lọcTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG108H 20 năm 4,450,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
10 Máy lọc nước Kangaroo KG108A VTU Chức năng : Máy lọc nước 8 lõi Kangaroo, Tủ Vertu mới 2021Trực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG108A 20 năm 4,450,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
11 Máy lọc nước Kangaroo KG109A VTU Chức năng : Máy lọc nước 9 lõi Kangaroo, tủ Vertu mới 2021Trực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG109A 20 năm 4,800,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
12 Máy lọc nước Kangaroo KG110A VTU Chức năng : Máy lọc nước 9 cấp lọc, Tủ Vertu mới 2021Trực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG110A 20 năm 4,950,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
13 Máy lọc nước Kangaroo KG10A3 – 2 Vòi nóng lạnh – 10 lõi lọc Chức năng : Máy lọc nước RO 10 cấp lọc- 2vòi – Chức năng nóng lạnhTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG10A3 20 năm 6,200,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
14 Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen ion Kiềm KG123HQ Chức năng : Máy lọc nước tạo nước kiềm Hydrogen tạo ra nước có nồng độ Hydro pHTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG123HQ 29,500,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
15 Máy lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG02G4 VTU Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo OMEGA+ 8 cấp lọc bổ sung khoáng chất cần thiếtTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG02G4 10 năm 6,300,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
16 Máy lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG01G4 VTU Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo OMEGA+ 8 cấp lọcTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG01G4 10 năm 5,450,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
17 Máy lọc nước Kangaroo KG09A3 – 2 Vòi nóng lạnh – 9 lõi lọc Chức năng : Máy lọc nước 9 lõi lọc với chức năng nóng – lạnh -roTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG09A3 20 năm 6,800,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
18 Máy lọc nước Kangaroo Macca KGMC09 9 lõi lọc VTU Chức năng : Máy lọc nước 9 cấp lọcTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KGMC09 20 năm 4,300,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
19 Máy lọc nước Kangaroo KG19A3 – 2 vòi chức năng Nóng – RO – Lạnh Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo chức năng nóng lạnhTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG19A3 20 năm 7,990,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
20 Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 5 lõi tủ VERTU Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KGHIMLAM5 20 năm 4,000,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
21 Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 6 lõi tủ VERTU Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KGHIMLAM6 20 năm 4,200,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
22 Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 7 lõi tủ VERTU Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KGHIMLAM7 20 năm 4,400,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
23 Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 8 lõi tủ VERTU Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KGHIMLAM8 20 năm 4,750,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
24 Máy lọc nước Kangarooo KG2207P Chức năng : Máy lọc nước Kangarooo KG2207P 7 lõi lọcTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG2207P 20 năm 4,750,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
25 Máy lọc nước Kangaroo OMEGA KG03G4 – 10 lõi lọc Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo KG03G4 – 10 lõi lọcTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG03G4 10 năm 7,200,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
26 Máy lọc nước Kangaroo KG05G4 với 3 chức năng Nóng – lạnh – thường Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo KG05G4 với 3 chức năng Nóng – lạnh – thườngTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG05G4 10 năm 7,500,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
27 Máy lọc nước Kangaroo OMEGA KG03G4 – Không vỏ lắp gầm chậu Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo OMEGA KG03G4 – Không vỏ lắp gầm chậuTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG03G4_KV 10 năm 6,500,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
28 Máy lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG02G4-UV VTU Đèn UV Diệt Khuẩn Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG02G4-UV VTU Đèn UV Diệt KhuẩnTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG02G4-UV 20 năm 7,000,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
29 Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG50G4 KV Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG50G4 KV 20 năm 6,000,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
Máy lọc nước Kangaroo công suất lớn
1 Máy lọc nước Kangaroo 32 lít/giờ KG200 Chức năng : Máy lọc nước kangaroo 32 lít/giờTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG200 20 năm 12,500,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
2 Máy lọc nước Kangaroo 50 lít/giờ KG300 Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo 50 lít/giờTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG300 20 năm 14,500,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
3 Máy lọc nước Kangaroo 65 lít/giờ KG400 Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo 65 lít/Trực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG400 20 năm 15,000,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc

* Ghi chú – Sản phẩm báo giá là sản phẩm chính hãng 100%. Nếu khách hàng phát hiện hàng nhái chúng tôi tặng khách hàng 1.000.000đ/ sản phẩm – Giá trên chưa bao gồm 10% VAT. Khách hàng nếu lấy VAT vui lòng cộng thêm 10% – Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt tại nội thành Hà Nội.

Đang xem: Máy lọc nước kangaroo rẻ, 9 lõi, trả góp 0%

Xem thêm: Máy Lọc Nước Vũ Trụ Tuyển Dụng Mới Nhất Năm 2021, Công Ty Tnhh Nước Vũ Trụ

Xem thêm: Phễu Máy Hút Sữa Medela Size Từ 21Mm, Phễu Cứng Máy Hút Sữa Medela Size Từ 21Mm

Nếu giá trị đơn hàng dưới 255.000đ thì cộng thêm 20.000đ chi phí vận chuyển. Các tỉnh khác vui lòng liên hệ ! – Bảng báo giá trên có giá trị trong tháng 7 năm 2021. Giá có thể thay đổi mà không báo trước. Khách lấy nhiều vui lòng liên hệ để nhận báo giá tốt hơn !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *