Mẫu tờ trình đề nghị sửa chữa là mẫu tờ trình được các cơ quan, tổ chức lập ra và gửi lên cơ quan cấp trên để đề nghị về việc được sửa chữa lại cơ sở vật chất. Mẫu tờ trình nêu rõ nội dung đề nghị sửa chữa, dự kiến hoàn thành, dự kiến kinh phí. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tờ trình đề nghị sửa chữa tại đây.

Đang xem: Tờ trình xin sửa chữa máy tính

Mẫu tờ trình đề nghị sửa chữa mới nhất

1. Mẫu tờ trình đề nghị sữa chữa là gì? Cách viết mẫu tờ trình đề nghị sửa chữa2. Mẫu tờ trình đề nghị sửa chữa cơ sở vật chất số 13. Mẫu tờ trình đề nghị sửa chữa cơ sở vật chất số 24. Mẫu tờ trình đề nghị sửa chữa cơ sở vật chất số 35. Mẫu tờ trình đề nghị sữa chữa xây dựng cơ bản
Mẫu tờ trình đề nghị sửa chữa là một trong những biểu mẫu tờ trình được sử dụng khá phổ biến hiện nay tại các cơ quan, tổ chức. Như đã giới thiệu ở trên, mẫu tờ trình đề nghị sửa chữa được các đơn vị sử dụng để gửi lên các cơ quan cấp trên đề nghị về việc sửa chữa cơ sở vật chất và nêu rõ về dự kiến kinh phí, thời hạn hoàn thành.Trong nội dung mẫu tờ trình đề nghị sửa chữa có 2 bảng nội dung mà người làm tờ trình cần phải hoàn thành là bảng thông tin về hiện trạng tình hình cơ sở vật chất hiện tại của đơn vị và bảng dự toán kinh phí cho việc sửa chữa. Ở mỗi nội dung, người viết đều phải ghi rõ hiện trạng, hạng mục, nhu cầu, dự toán kinh phí và nguồn kinh phí.Tùy vào quy định của từng đơn vị, của từng cơ quan ban ngành đoàn thể dự thảo sẽ nêu rõ kinh phí để thực hiện sửa chữa các công trình, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất từ các nguồn kinh phí, nguồn kinh phí này sẽ được cấp theo đúng quy định của pháp luật, của ngân sách nhà nước, tại mỗi cơ quan nguyên tắc quản lý kinh phí, sửa chữa bảo dưỡng, mở rộng thuộc ngân ngân sách cấp nào do ngân sách nhà nước đó cấp đảm bảo và được tổng hợp vào dự toán hàng năm của cơ quan, của đơn vị theo đúng quy định của cơ quan nha nước, với yêu cầu chung là tất cả các kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo dưỡng, bảo trì, nâng cấp mở rộng phải được sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ và theo đúng quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó trong mẫu tờ trình đề nghị sửa chữa cần phải thống kê chi tiết tổng nguồn kinh phí cần cho việc sửa chữa, mức vận động các cơ quan cấp trên hỗ trợ là bao nhiêu để các đơn vị này nắm được và tiến hành xử lý theo đúng quy định. Ngoài ra, thời gian thực hiện và hoàn thành cũng cần ghi rõ ràng, cụ thể để các đơn vị có phương hướng thực hiện.

2. Mẫu tờ trình đề nghị sửa chữa cơ sở vật chất số 1

PHÒNG GD&ĐT ……….TRƯỜNG ……………..CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh Phúc———o0o——-Số: …………/………..“V/v Xin kinh phí sửa chữa phòng học”……….., ngày…tháng…năm…..
Kính gửi:UBND huyện ……………………………Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện

Căn cứ công văn số: …………….. ngày ……. tháng ….. năm ………… của chủ tịch UBND huyện …………… về Kinh phí mua sắm trang thiết bị cho các trường năm ……….Căn cứ vào nhu cầu cần thiết phục vụ cho công tác học tập của học sinh trong năm học …… – ……..Nay trường ………………………………………… lập tờ trình kính đề nghị UBND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện xem xét, khảo sát thực tế về cơ sở vật chất tại trường …………………………….., để giúp đỡ phân bổ kinh phí cho trường được sửa chữa thay thế cửa sổ các phòng học và dãy nhà văn phòng bao gồm:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Vậy nhà trường lập tờ trình đề nghị UBND huyện, phòng Tài chính – Kế hoạch huyện xem xét thực tế, để giúp đỡ nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học …….. – ……..Nhà trường xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận– Như kg: (xem xét);– Lưu VT.HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG GD&ĐTTRƯỜNGCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do- hạnh phúcSố:……………..

TỜ TRÌNHV/v xin tu sữa cơ sở vật chất cho lớp……………..

Xem thêm: Giá Máy Lạnh Xe Tải Kia – Giá Máy Lạnh Cabin Xe Tải Là Bao Nhiêu

Kính gửi: Ban Giám Hiệu trường……………….Căn cứ theo kế hoạch hoạt động thực hiện nhiệm vụ năm học……….. của trường……………Căn cứ biên bản bàn giao tài sản đầu năm học .Nay tôi xin kính trình Ban giám hiệu một việc như sau:Để chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, đồ dùng đồ chơi cho lớp mẫu giáo ghép năm học mới………9, tôi đã tiến hành kiểm tra, già soát toàn bộ cơ sở vật chất, đồ dùng đồ chơi trong lớp nhằm chuẩn bị bước vào năm học mới được thuận lợi. Lớp mẫu giáo ghép xin xây dựng kế hoạch tu sửa cơ sở vật chất và các trang thiết bị đồ dùng , đồ chơi phục vụ cho cháu. Tuy nhiên một số đồ dùng đồ chơi của năm trước bị hư hỏng nhiều, hiện tại không đủ để phục vụ cho trẻ hoạt động. Vì vậy tôi mạnh dạn đề nghị ban giám hiệu nhà trường xem xét tu sữa cho lớp mẫu giáo ghép một số đồ dùng, đồ chơi ở các góc cụ thể :Cữa sau nhà vệ sinh. Bồn cầu………………..Vòi nước bị mất khoá.Vậy để đảm bảo yêu cầu về chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong năm học ……….mà ban giám hiệu nhà trường giao cho, kính mong ban giám hiệu trên xem xét, giải quyết tu sữa cho lớp mẫu giáo ghép để trẻ được hoạt động tốt hơn trong năm học…… Xin trân trọng cảm ơn!

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ………………CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-Số: ……../……….…………., ngày…..tháng….năm…..

TỜ TRÌNHĐề nghị sửa chữa cơ sở vật chất trường ……………..

Kính gửi:– Hội đồng nhân dân xã ……….- Ủy ban nhân dân xã ………………

Căn cứ thực tế tình hình cơ sở vật chất nhà trường;Để đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất cho năm học ……..-………. và lộ trình từng bước tu sửa cơ sở vật chất trường học chuẩn bị công nhận chuẩn Quốc gia.Trường …………………… lập tờ trình báo cáo và đề nghị HĐND và UBND xã ……………….. một số nội dung như sau:1. Báo có hiện trạng tình hình cơ sở vật chất hiện nay:

STTHiện trạngHạng mụcGhi chú12345

2. Dự toán kinh phí cho các nhu cầu nâng cấp, sửa chữa, làm mới cơ sở vật chất theo hiện trạng là:

STTHạng mụcNhu cầuDự toán kinh phíNguồn kinh phí12345

Tổng số dự toán kinh phí sửa chữa, nâng cấp, làm mới CSVC chuẩn bị cho năm học ……-……. là: ……………….Trong đó:- Nguồn kinh phí chi thường xuyên và tiết kiệm chi của nhà trường là: ……………………….- Dự kiến nguồn kinh phí vận động XHH từ phụ huynh là: ………………………………………..- Nguồn kinh phí địa phương là: …………………………………………………………………………3. Vậy trường …………………………………… đề nghị HĐND, UBND xã ………………………… quan tâm sửa chữa, nâng cấp, làm mới các hạng mục sau:3.1 Đối với HĐND xã ………………….- Đề nghị HĐND xã ………………. xem xét và ra nghị quyết cho phép vận động nguồn kinh phí xã hội giáo dục từ phụ huynh của học sinh năm học …….-…….. để thực hiện việc trang trí lớp và làm rèm cửa phòng học.- Dự kiến mức vận đồng là: ………………………………………………………………………………- Thời gian thực hiện và hoàn thành: …………………………………………………………………..3.2 Đối với UBND xã …………….- Đề nghị UBND xã sửa chữa trần nhựa 3 phòng học và khu cầu thang, thay bản lề cửa sổ 8 phòng học, thay trấn song cửa sổ 3 phòng học và phòng chức năng, đóng mới bổ sung 3 bộ cửa sổ phòng học.- Thời gian thực hiện và hoàn thành: ……………………………………………………………………

Nơi nhận:– Như kính gửi;- Lưu VT;HIỆU TRƯỞNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC ………….CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc………, ngày ….. tháng …. năm 20.

Xem thêm: ” Máy Hút Sữa Medela Sonata ” Giá Tốt Tháng 7, 2021, Máy Vắt Sữa Medela Sonata

.

TỜ TRÌNH Về việc đề xuất chủ trương thực hiện sửa chữa, XDCBKính gửi: Ban Giám hiệu …………………Căn cứ vào nhu cầu sửa chữa, XDCB phục vụ các hoạt động của UEH, phòng Tài chính kế toán, phòng Cơ sở vật chất kính trình Ban Giám hiệu đề xuất chủ trương, cụ thể như sau:1. Hiện trạng cơ sở vật chất:

STTThông tin cơ sở vật chấtHiện trạngLần sửa chữa gần nhấtThời gian sửa chữa (năm)Nội dung sửa chữa1Vị trí, tên gọi, diện tích cơ sở vật chất cần sửa chữa2

Đề xuất giải pháp, khái toán, lựa chọn nhà cung cấp:

STTNội dung thực hiệnKhái toán(đính kèm chi tiết)Hình thức lựa chọn nhà thầu1Nêu nội dung, giải pháp thực hiện23

3. Đề xuất phương thức thực hiện

Lập dự án đầu tư XDCBSửa chữa nhỏ (

PHÒNG CƠ SỞ VẬT CHẤT PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁNBAN GIÁM HIỆU

Bên cạnh việc tìm hiểu và xem xét nội dụng mẫu tờ trình đề nghị sữa chữa, các bạn có thể tham khảo thêm Mẫu tờ trình xin kinh phí hoạt động để có thể sử dụng khi cần thiết, có được sự hỗ trợ của các cơ quan cấp trên, doanh nghiệp với nội dung chi tiết và cụ thể, các bạn có thể xem, tải về, sửa online và sử dụng ngay được rất thuận tiện.Một số biểu mẫu khác trong mục thủ tục hành chính xin được gửi đến các bạn như:Mẫu tờ trình xin kinh phíMẫu tờ trìnhMẫu tờ trình Điều động cán bộ

*

Mẫu tờ trình xin kinh phí Tờ trình xin kinh phí Mẫu tờ trình đề nghị phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú Tờ trình đề nghị phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú Mẫu tờ trình Điều động cán bộ Tờ trình Điều động cán bộ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *