*

*

Máy lọc nước ion kiềm 3D mạng Kim Daikiosan DSW-43608IMàng lọc RO Aqualast8 cấpGiá: 11.040.000 đ13.800.000 đ -20%
Máy lọc nước ion kiềm 3D mạng Kim Makano MKW-43608IMàng lọc RO Aqualast8 cấpGiá: 11.040.000 đ13.800.000 đ -20%
Máy lọc nước ion kiềm 3D mạng Mộc Makano MKW-43608IMàng lọc RO Aqualast8 cấpGiá: 11.040.000 đ13.800.000 đ -20%
Máy lọc nước ion kiềm 3D mạng Thổ Makano MKW-43608IMàng lọc RO Aqualast8 cấpGiá: 11.040.000 đ13.800.000 đ -20%
Máy lọc nước ion kiềm 3D mạng Mộc Daikiosan DSW-43608IMàng lọc RO Aqualast8 cấpGiá: 11.040.000 đ13.800.000 đ -20%
Máy lọc nước ion kiềm 3D mạng Thuỷ Daikiosan DSW-43608IMàng lọc RO Aqualast8 cấpGiá: 11.040.000 đ13.800.000 đ -20%
Máy lọc nước ion kiềm 3D mạng Hoả Daikiosan DSW-43608IMàng lọc RO Aqualast8 cấpGiá: 11.040.000 đ13.800.000 đ -20%
Máy lọc nước ion kiềm 3D mạng Thuỷ Makano MKW-43608IMàng lọc RO Aqualast8 cấpGiá: 11.040.000 đ13.800.000 đ -20%
Máy lọc nước ion kiềm 3D mạng Thổ Daikiosan DSW-43608IMàng lọc RO Aqualast8 cấpGiá: 11.040.000 đ13.800.000 đ -20%
Máy lọc nước ion kiềm 3D mạng Hoả Makano MKW-43608IMàng lọc RO Aqualast8 cấpGiá: 11.040.000 đ13.800.000 đ -20%
Máy lọc nước Makano mạng Mộc MKW-33009I9 cấpGiá: 6.600.000 đ8.250.000 đ -20%
Máy lọc nước Daikiosan mạng Hoả DSW-33009I9 cấpGiá: 6.600.000 đ8.250.000 đ -20%
Máy lọc nước RO siêu lõi lọc – Mặt kính 3D Takasa/Nakami TAW-63009HMàng lọc Hàn Quốc9 cấpGiá : 7.650.000 đ
Máy lọc nước RO siêu lõi lọc – Mặt kính 3D Takasa/Nakami TAW-63010HMàng lọc Hàn Quốc8 cấpGiá : 8.200.000 đ
Máy lọc nước RO không vỏ tủ dùng cốc Daikiosan DSW-35008DMàng lọc Hàn Quốc8 cấpGiá: 4.400.000 đ5.500.000 đ -20%
Máy lọc nước RO không vỏ tủ có chân đỡ Daikiosan DSW-34009D23Màng lọc Hàn Quốc9 cấpGiá: 4.400.000 đ5.500.000 đ -20%
Máy lọc nước RO không vỏ tủ có sử dụng chân đỡ Kasuto KSW-34009DMàng lọc Hàn Quốc9 cấpGiá : 5.400.000 đ
Máy lọc nước RO không vỏ tủ có chân đỡ Takasa/Nakami TAW-34009D2Màng lọc Hàn Quốc9 cấpGiá : 5.400.000 đ
Máy lọc nước RO để gầm, không vỏ tủ Daikiosan DSW-44009DMàng lọc Hàn Quốc9 cấpGiá: 4.080.000 đ5.100.000 đ -20%
Máy lọc nước RO không vỏ tủ có sử dụng ke đỡ Daiko DAW-34009DMàng lọc RO Aqualast9 cấpGiá : 5.180.000 đ
Máy lọc nước RO để gầm, không vỏ tủ Makano MKW-44009DMàng lọc Hàn Quốc9 cấpGiá: 4.080.000 đ5.100.000 đ -20%
Máy lọc nước RO không vỏ tủ có ke đỡ Daikiosan DSW-34009D3Màng lọc Hàn Quốc9 cấpGiá: 4.000.000 đ5.000.000 đ -20%
Máy lọc nước RO không vỏ tủ có chân đỡ Makano MKW-34009D2Màng lọc RO Aqualast9 cấpGiá: 4.400.000 đ5.500.000 đ -20%
Máy lọc nước RO không vỏ tủ có ke đỡ Makano MKW-34009DMàng lọc Hàn Quốc9 cấpGiá: 4.000.000 đ5.000.000 đ -20%
Máy lọc nước RO không vỏ tủ có ke đỡ Takasa/Nakami TAW-34009DMàng lọc Hàn Quốc9 cấpGiá : 4.900.000 đ
Máy lọc nước RO không vỏ tủ sử dụng chân đỡ Daiko DAW-34009D2Màng lọc RO Aqualast9 cấpGiá : 5.700.000 đ
Máy lọc nước RO không vỏ tủ dùng cốc Makano MKW-35008DMàng lọc Hàn Quốc8 cấpGiá: 4.400.000 đ5.500.000 đ -20%
Máy lọc nước RO nóng nguội Daikiosan DSW-32209H3Màng lọc Hàn Quốc9 cấpGiá: 6.232.000 đ7.790.000 đ -20%
Máy lọc nước nóng nguội siêu nhanh Makano MKW-43210I – mạng Thổ10 cấpGiá: 9.752.000 đ12.190.000 đ -20%
Máy lọc nước RO nóng nguội Makano MKW-32209H3Màng lọc Hàn Quốc9 cấpGiá: 6.232.000 đ7.790.000 đ -20%
Máy lọc nước nóng nguội siêu nhanh Daikiosan DSW-43210I – mạng Hỏa10 cấpGiá: 9.752.000 đ12.190.000 đ -20%
Máy lọc nước nóng nguội siêu nhanh Daikiosan DSW-43210I – mạng Mộc10 cấpGiá: 9.752.000 đ12.190.000 đ -20%
Máy lọc nước nóng nguội siêu nhanh Daikiosan DSW-43210I – mạng Thổ10 cấpGiá: 9.752.000 đ12.190.000 đ -20%
Máy lọc nước RO nóng nguội Makano MKW-42210HMàng lọc RO Aqualast10 cấpGiá: 7.240.000 đ9.050.000 đ -20%
Máy lọc nước nóng nguội siêu nhanh Daikiosan DSW-43210I – mạng Kim10 cấpGiá: 9.752.000 đ12.190.000 đ -20%
Máy lọc nước RO nóng nguội Makano MKW-32209HMàng lọc RO Aqualast9 cấpGiá: 7.040.000 đ8.800.000 đ -20%
Máy lọc nước RO nóng nguội Makano MKW-42210H3Màng lọc Hàn Quốc10 cấpGiá: 6.392.000 đ7.990.000 đ -20%
Máy lọc nước RO nóng nguội Daikiosan DSW-32209HMàng lọc RO Aqualast9 cấpGiá: 7.040.000 đ8.800.000 đ -20%
Máy lọc nước nóng nguội siêu nhanh Makano MKW-43210I – mạng MộcMàng lọc RO Aqualast10 cấpGiá: 9.752.000 đ12.190.000 đ -20%
Máy lọc nước RO nóng nguội Daikiosan DSW-42210HMàng lọc RO Aqualast10 cấpGiá: 7.240.000 đ9.050.000 đ -20%
Máy lọc nước nóng nguội siêu nhanh Makano MKW-43210I – mạng Hỏa10 cấpGiá: 9.752.000 đ12.190.000 đ -20%
Máy lọc nước nóng nguội siêu nhanh Makano MKW-43210I – mạng Kim10 cấpGiá: 9.752.000 đ12.190.000 đ -20%
Máy lọc nước nóng nguội siêu nhanh Makano MKW-43210I – mạng Thủy10 cấpGiá: 9.752.000 đ12.190.000 đ -20%
Máy lọc nước nóng nguội siêu nhanh Daikiosan DSW-43210I – mạng ThủyMàng lọc RO Aqualast10 cấpGiá: 9.752.000 đ12.190.000 đ -20%
Máy lọc nước RO nóng nguội Daikiosan DSW-42210H3Màng lọc Hàn Quốc10 cấpGiá: 6.392.000 đ7.990.000 đ -20%
Máy lọc nước RO nóng lạnh Daikiosan DSW-40509CMàng lọc RO Aqualast9 cấpGiá: 8.960.000 đ11.200.000 đ -20%
Máy lọc nước RO nóng lạnh Makano MKW-40409FMàng lọc RO Aqualast9 cấpGiá: 8.960.000 đ11.200.000 đ -20%
Máy lọc nước RO nóng nguội lạnh Daikiosan DSW-32709H3Màng lọc Hàn Quốc9 cấpGiá: 9.000.000 đ11.250.000 đ -20%
Máy lọc nước RO nóng nguội lạnh Daikiosan DSW-42810HMàng lọc RO Aqualast10 cấpGiá: 8.640.000 đ10.800.000 đ -20%
Máy lọc nước RO nóng nguội lạnh Daikiosan DSW-43710HMàng lọc RO Aqualast10 cấpGiá: 10.280.000 đ12.850.000 đ -20%
Máy lọc nước RO nóng nguội lạnh Makano MKW-32809H3Màng lọc Hàn Quốc9 cấpGiá: 7.760.000 đ9.700.000 đ -20%
Máy lọc nước RO nóng nguội lạnh Daikiosan DSW-32809H3Màng lọc Hàn Quốc9 cấpGiá: 7.760.000 đ9.700.000 đ -20%
Máy lọc nước RO nóng nguội lạnh – In 2D Takasa/Nakami TAW-42810HMàng lọc Hàn Quốc10 cấpGiá : 9.990.000 đ
Máy lọc nước RO nóng nguội lạnh Makano MKW-42710H3Màng lọc Hàn Quốc10 cấpGiá: 9.200.000 đ11.500.000 đ -20%
Máy lọc nước RO nóng nguội lạnh Makano MKW-32709H3Màng lọc Hàn Quốc9 cấpGiá: 9.000.000 đ11.250.000 đ -20%
Máy lọc nước RO nóng nguội lạnh Makano MKW-43710HMàng lọc RO Aqualast10 cấpGiá: 10.280.000 đ12.850.000 đ -20%
Máy lọc nước RO nóng nguội lạnh Daikiosan DSW-42710H3Màng lọc Hàn Quốc10 cấpGiá: 9.200.000 đ11.500.000 đ -20%
Máy lọc nước RO nóng nguội lạnh Makano MKW-42810HMàng lọc RO Aqualast10 cấpGiá: 8.640.000 đ10.800.000 đ -20%
Máy lọc nước RO nóng nguội lạnh – In 2D Takasa/Nakami TAW-32809HMàng lọc Hàn Quốc9 cấpGiá : 9.800.000 đ
Máy lọc nước RO nóng nguội lạnh Makano MKW-33709HMàng lọc RO Aqualast9 cấpGiá: 10.160.000 đ12.700.000 đ -20%
Máy lọc nước RO nóng nguội lạnh – In 3D Takasa/Nakami TAW-43710HMàng lọc Hàn Quốc10 cấpGiá : 12.100.000 đ
Máy lọc nước RO nóng nguội lạnh – In 3D Takasa/Nakami TAW-33709HMàng lọc Hàn Quốc9 cấpGiá : 11.900.000 đ
Máy lọc nước RO nóng nguội lạnh Daikiosan DSW-32809HMàng lọc RO Aqualast9 cấpGiá: 8.480.000 đ10.600.000 đ -20%
Máy lọc nước RO nóng nguội lạnh Daikiosan DSW-42810H3Màng lọc Hàn Quốc10 cấpGiá: 7.880.000 đ9.850.000 đ -20%
Máy lọc nước RO nóng nguội lạnh – In 2D Daiko DAW-42810HMàng lọc RO Aqualast10 cấpGiá : 10.150.000 đ
Máy lọc nước RO nóng nguội lạnh Makano MKW-42810H3Màng lọc Hàn Quốc10 cấpGiá: 7.880.000 đ9.850.000 đ -20%
Máy lọc nước RO nóng nguội lạnh Daikiosan DSW-33709HMàng lọc RO Aqualast9 cấpGiá: 10.160.000 đ12.700.000 đ -20%
Máy lọc nước RO nóng nguội lạnh Makano MKW-32809HMàng lọc RO Aqualast9 cấpGiá: 8.480.000 đ10.600.000 đ -20%

Máy lọc nước của Tập đoàn Đại Việt – “chất lượng thật, giá trị thật” tốt cho sức khỏe

Máy lọc nước của Tập đoàn Đại Việt có nhiều thương hiệu khác nhau (Daikiosan, Makano, Daiko, Takasa, Kasuto, Achisa) nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của người tiêu dùng. Trong đó, 2 thương hiệu chính Daikiosan, Makano là dòng sản phẩm máy lọc nước cao cấp. Toàn bộ các dòng sản phẩm máy lọc nước của hãng được Viện Y tế công cộng TP.HCM kiểm định chất lượng định kỳ trên mẫu kiểm nghiệm đạt đủ quy chuẩn nước uống trực tiếp theo quy định của Bộ Y tế.

Giới thiệu máy lọc nước RO Daikiosan, Makano

Máy lọc nước Daikiosan, Makano ứng dụng công nghệ lọc RO (thẩm thấu ngược) tiên tiến hàng đầu trên thế giới, với kích thước siêu nhỏ chỉ khoảng 0,0001 micromet sẽ lọc được 99,99 % các tạp chất, vi khuẩn có hại đưa nước về trạng thái tinh khiết. Sau đó, nước được đưa lên các hệ thống lõi nâng cấp để bù khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Còn riêng dòng máy lọc nước ion kiềm giàu Hydrogen thì nước được đưa thêm vào bể điện phân để tạo nước ion kiềm giàu Hydrogen.

Đang xem: Máy lọc nước đại việt

Máy lọc nước Daikiosan, Makano hiện có đa dạng các dòng sản phẩm với công suất lọc, thiết kế, màu sắc… đáp ứng được tất cả các nhu cầu, mong muốn của người sử dụng:

Ngoài ra, trong các dòng sản phẩm còn có nhiều model có tích hợp màn hình cảnh báo thông minh như: cảnh báo thay lõi lọc, báo chất lượng nguồn nước, bão lỗi cho máy, chọn nhiệt độ nước, chọn lượng nước… rất tiện ích cho người tiêu dùng hiện đại.

Đặc biệt, dòng sản phẩm được nghiên cứu, thiết kế phù hợp với đa dạng nguồn nước ô nhiễm tại Việt Nam. Nhất là có nhiều dòng có tới 4 lõi lọc thô trước khi qua màng RO giúp lọc được đa dạng nguồn nước đặc thù ô nhiễm nặng tại nước ta, đồng thời tăng chất lượng nguồn nước đầu vào, tăng tuổi thọ màng RO và tuổi thọ máy.

Công dụng của Máy lọc nước RO Daikiosan, Makano

Máy lọc nước RO Daikiosan, Makano có khả năng lọc sạch mọi nguồn nước khác nhau như: nước giếng, nước máy, nước nhiễm đá vôi, asen…cho ra nguồn nước uống trực tiếp tại vòi mà không cần đun sôi để người tiêu dùng an tâm sử dụng. Nguồn nước sau lọc từ máy lọc nước Daikiosan, Makano sẽ:

Cung cấp nguồn nước sạch tốt cho sức khỏe. Giảm căng thẳng, mệt mỏi tạo nguồn năng lượng cho mỗi ngày. Giúp quá trình trao đổi chất diễn ra nhanh hơn,các chất độc được thải ra nhanh hơn. Đối với dòng máy lọc nước ion kiềm thì còn có khả năng trung hòa axit dư, giảm tác nhân gây lão hóa, hỗ trợ, ngăn ngừa một số loại bệnh cho cơ thể. Tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường gấp nhiều lần so với nước đóng bình và so với nhiều thương hiệu khác trên thị trường.

8 Lý do nên chọn máy lọc nước RO Daikiosan, Makano

Thương hiệu uy tín, chất lượng

Tập đoàn Đại Việt nằm trong Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam với bề dày kinh nghiệm, chuyên sâu trong ngành máy lọc nước và nhiều ngành nghề khác. Năm 2020, Đại Việt đã xây dựng nhà máy lọc nước lớn bậc nhất khu vực Đông Nam Á với công nghệ máy móc hiện đại góp phần nâng cao chất lượng ngành máy lọc nước tại Việt Nam nói chung và sản phẩm máy lọc nước Daikiosan, Makano nói riêng.

Công nghệ lọc RO tiên tiến, hiện đại hàng đầu

Nhận thấy các công nghệ lọc UF, Nano… không phù hợp với nguồn nước ô nhiễm nặng, đa dạng tại Việt Nam, Daikiosan, Makano đã sử dụng công nghệ lọc RO tiên tiến hàng đầu. Hãng ưu tiên sử dụng màng lọc RO Aqualast (được nhập khẩu chính hãng từ nhà máy Dow (Dupont) ở Mỹ). Đây là màng lọc RO hiện đại hàng đầu hiện nay giúp giảm tối đa tỷ lệ nước thải, ở trong điều kiện lý tưởng có thể cho ra nước tinh khiết lên tới 70%, chỉ 30% nước thải.Ngoài ra, hệ thống lọc thô (trước màng RO) còn có lõi lọc Ceramic siêu bền, chỉ cần vệ sinh, không cần thay lõi với tuổi thọ lên đến 5 năm giúp tiết kiệm chi phí cho người dùng.

Công nghệ điện phân nước RO tạo nguồn nước ion kiềm giàu Hydrogen

Ở dòng máy lọc nước ion kiềm, hãng Daikiosan, Makano đã phát triển công nghệ điện phân nước RO với các tấm điện cực được mạ platinum (mạ vàng trắng), bể điện phân sử dụng màng ngăn ion (màng Proton) có tác dụng tách phân tử nước, điện cực công suất lớn 4.16A… cho ra nguồn nước không chỉ sạch mà các chỉ số chứng minh nước tốt: Hydrogen, ORP (chỉ số chống oxy hóa), Hydrogen… cao và ổn định hơn các dòng thông thường.

Máy lọc nước phù hợp mọi nguồn nước Việt Nam

Có nhiều dòng sản phẩm có tới 4 lõi lọc thô trước khi qua màng RO Aqualast nên có thể lọc sạch được đa dạng nguồn nước tại Việt Nam và đồng thời tăng tuổi thọ lõi và máy.

Linh phụ kiện nhập khẩu, đạt chuẩn quốc tế

Các linh phụ kiện như bình áp, cấp lọc, bơm, dây nước, co, cút… trong máy lọc nước Daikiosan, Makano được nhập khẩu từ Đài Loan… đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng quốc tế như NSF của Mỹ, SGS (Thụy Sĩ)…

Đạt Quy chuẩn nước uống trực tiếp theo quy định Bộ Y tế

Máy lọc nước Daikiosan, Makano được Viện Y tế Công cộng TP.HCM kiểm định định kỳ, cấp chứng nhận đạt chuẩn trên các mẫu kiểm nghiệm đầy đủ 2 quy chuẩn của Bộ Y tế: QCVN 01:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống và QCVN 6-1:2010/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước uống đóng chai (uống trực tiếp).

Chính sách bảo hành tốt, nhanh chóng, hiệu quả

Máy lọc nước RO Daikiosan, Makano được bảo hành 1 năm cho phần điện & linh kiện khác do lỗi Nhà sản xuất, cộng thêm 01 năm cho phần điện nếu kích hoạt bảo hành điện tử. Hiện Daikiosan, Makano có 7500 điểm bán khắp toàn quốc và có trạm bảo hành tại các tỉnh, linh phụ kiện có sẵn, đội ngũ kỹ thuật tay nghề cao sẽ bảo hành sản phẩm nhanh chóng, hiệu quả.

Xem thêm: Bảng Mã Lỗi Máy Lạnh Reetech Và Cách Kiểm Tra Lỗi Của Dòng Máy Lạnh Reetech

Chi phí mua, vận hành thấp nhất

Còn về chi phí thì hãng Daikiosan, Makano công bố chi phí sử dụng bao gồm toàn bộ chi phí từ mua máy đến điện, nước, thay lõi lọc…thì đối với dòng RO thì chỉ khoảng chưa đầy 5000 đồng/ngày, còn máy ion kiềm chỉ khoảng chưa đầy 8000 đồng/ngày. Chi phí này sẽ tiết kiệm, bảo vệ môi trường, an toàn hơn gấp nhiều lần so với nước đóng bình.

3 Cách chọn mua máy lọc nước gia đình

Máy lọc nước RO có hợp với nguồn nước gia đình?

Trước khi chọn mua máy lọc nước thì bạn nên xem xét đặc tính nguồn nước gia đình, khu vực mình đang ở xem có ô nhiễm đặc thù nào không để lựa chọn công nghệ lọc cho phù hợp.

Nếu nguồn nước máy hoặc ở những nơi nước không ô nhiễm nặng thì có thể dùng các loại máy lọc nước RO Daikiosan, Makano có 3 cấp lọc thô, còn những nơi có ô nhiễm nặng có tính chất đặc thù như nhiễm asen, kim loại, đá vôi… thì nên chọn dòng máy có 4 cấp lọc thô. Rồi mới tới màng RO Aqualast và các lõi nâng cấp bù khoáng khác.

Chọn hãng máy lọc nước uy tín, chế độ bảo hành tốt nhất

Hiện trên thị trường có hàng trăm thương hiệu máy lọc nước khác nhau với chất lượng khó mà kiểm định. Nên người dùng nên chọn hãng máy lọc nước uy tín như Daikiosan, Makano thì sẽ kèm chất lượng sản phẩm cao, chế độ bảo hành tốt, giá cả sản phẩm luôn bình ổn, thay lõi lọc định kỳ nhanh chóng, tiện lợi giúp khách hàng an tâm với chất lượng nguồn nước tốt nhất.

Chọn công suất lọc, số cấp lọc, tính năng, chức năng nâng cấp theo nhu cầu

Tùy vào số lượng người dùng trong gia đình, công ty, tổ chức… để chọn công suất máy lọc nước cho phù hợp. Hiện các dòng dân dụng của Daikiosan, Makano dùng màng RO Aqualast sẽ cho ra công suất lọc lên đến 18 lít/h.

Còn các dòng bán công nghiệp, công nghiệp còn có công suất lọc lớn từ 30l/h đến 2,500l/h phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng: sinh hoạt, uống trực tiếp tại vòi, nấu ăn,…

Chọn máy có bao nhiêu cấp lọc, lõi nâng cấp cũng là tiêu chí xem xét của mỗi gia đình theo nhu cầu sử dụng. Hiện máy lọc nước Daikiosan, Makano có 7-10 cấp.

Ngoài ra, chọn dòng máy tạo ra nước nguội, nóng – nguội, nóng – lạnh, nóng – nguội – lạnh, ion kiềm… hay tích hợp các màn hình cảnh báo thông minh cũng là tiêu chí lựa chọn xem xét theo nhu cầu, giá thành sản phẩm.

Bảng giá máy lọc nước RO Daikiosan, Makano

Tùy vào mỗi dòng sản phẩm, chức năng, cấu tạo, số cấp lọc… mà mỗi model máy lọc nước RO Daikiosan, Makano sẽ có giá khác nhau. Giá được hãng công bố trên từng model máy và bình ổn giá rất tốt ở các đại lý, nhà phân phối… chính hãng khắp 63 tỉnh thành.

Xem thêm: Điện Máy Thiên Hòa – Nguyễn Kim: Điện Máy Và Nội Thất Thiên Hoà

Tuy nhiên, với tiêu chí “chất lượng thật, giá trị thật”, có khả năng làm chủ công nghệ, sản xuất… nên máy lọc nước Daikiosan, Makano có giá phù hợp với người tiêu dùng Việt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *