Dòng điều hòa maylanhchinhgoc.com Standard Inverter này cung cấp hệ thống lọc tiên tiến nhất có khả năng giảm thiểu các loại mùi khác nhau, ức chế các chất ô nhiễm trong không khí và bám dính cũng như loại bỏ các hạt bụi nhỏ như PM2.5.

Đang xem: Máy lạnh panasonic inverter 1 hp cu/cs

*

Thêm vào danh sách yêu thíchXóa khỏi danh sách yêu thích
*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:1.132E7/vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401falsefalseCS-XPU9XKH-8CS-XPU9XKH-8false

*

*

nanoeTech

*

nanoeX

*

nanoeG

Dòng điều hòa maylanhchinhgoc.com Standard Inverter này cung cấp hệ thống lọc tiên tiến nhất có khả năng giảm thiểu các loại mùi khác nhau, ức chế các chất ô nhiễm trong không khí và bám dính cũng như loại bỏ các hạt bụi nhỏ như PM2.5.

*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:1.377E7/vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401falsefalseCS-XPU12XKH-8CS-XPU12XKH-8false

Dòng điều hòa maylanhchinhgoc.com Standard Inverter này cung cấp hệ thống lọc tiên tiến nhất có khả năng giảm thiểu các loại mùi khác nhau, ức chế các chất ô nhiễm trong không khí và bám dính cũng như loại bỏ các hạt bụi nhỏ như PM2.5.

*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:2.071E7/vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401falsefalseCS-XPU18XKH-8CS-XPU18XKH-8false

Dòng sản phẩm điều hòa maylanhchinhgoc.com Standard Inverter này cung cấp hệ thống lọc tiên tiến giúp loại bỏ các hạt bụi nhỏ như PM2.5. Chế độ Eco mới với công nghệ A.I. cân bằng thông minh giữa tiết kiệm năng lượng và làm mát thoải mái.

*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:1.11E7/vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401falsefalseCU-CS-PU9WKH-8MCU-CS-PU9WKH-8Mfalse

Dòng sản phẩm điều hòa maylanhchinhgoc.com Standard Inverter này cung cấp hệ thống lọc tiên tiến giúp loại bỏ các hạt bụi nhỏ như PM2.5. Chế độ Eco mới với công nghệ A.I. cân bằng thông minh giữa tiết kiệm năng lượng và làm mát thoải mái.

*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:1.35E7/vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401falsefalseCU-CS-PU12WKH-8MCU-CS-PU12WKH-8Mfalse

Dòng sản phẩm điều hòa maylanhchinhgoc.com Standard Inverter này cung cấp hệ thống lọc tiên tiến giúp loại bỏ các hạt bụi nhỏ như PM2.5. Chế độ Eco mới với công nghệ A.I. cân bằng thông minh giữa tiết kiệm năng lượng và làm mát thoải mái.

*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:2.03E7/vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401falsefalseCU-CS-PU18WKH-8MCU-CS-PU18WKH-8Mfalse

Dòng sản phẩm điều hòa maylanhchinhgoc.com Standard Inverter này cung cấp hệ thống lọc tiên tiến giúp loại bỏ các hạt bụi nhỏ như PM2.5.

*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:1.199E7/vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401falsefalseCU-CS-WPU9WKH-8MCU-CS-WPU9WKH-8Mfalse

Dòng sản phẩm điều hòa maylanhchinhgoc.com Standard Inverter này cung cấp hệ thống lọc tiên tiến giúp loại bỏ các hạt bụi nhỏ như PM2.5.

*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:1.458E7/vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401falsefalseCU-CS-WPU12WKH-8MCU-CS-WPU12WKH-8Mfalse

Dòng sản phẩm điều hòa maylanhchinhgoc.com Standard Inverter này cung cấp hệ thống lọc tiên tiến giúp loại bỏ các hạt bụi nhỏ như PM2.5.

*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:2.192E7/vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401falsefalseCU-CS-WPU18WKH-8MCU-CS-WPU18WKH-8Mfalse

Dòng sản phẩm điều hòa maylanhchinhgoc.com Standard Inverter này cung cấp hệ thống lọc tiên tiến giúp loại bỏ các hạt bụi nhỏ như PM2.5.

Xem thêm: Dịch Vụ Sửa Máy Lạnh Tại Bình Dương Giá Rẻ, Sửa Máy Lạnh Tại Thuận An Bình Dương Giá Rẻ

*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:2.959E7/vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401falsefalseCU-CS-WPU24WKH-8MCU-CS-WPU24WKH-8Mfalse

Dòng điều hòa maylanhchinhgoc.com Standard Inverter này cung cấp hệ thống lọc tiên tiến nhất có khả năng giảm thiểu các loại mùi khác nhau, ức chế các chất ô nhiễm trong không khí và bám dính cũng như loại bỏ các hạt bụi nhỏ như PM2.5.

*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:1.132E7/vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401falsefalseCU-CS-XPU9WKH-8CU-CS-XPU9WKH-8false

Dòng điều hòa maylanhchinhgoc.com Standard Inverter này cung cấp hệ thống lọc tiên tiến nhất có khả năng giảm thiểu các loại mùi khác nhau, ức chế các chất ô nhiễm trong không khí và bám dính cũng như loại bỏ các hạt bụi nhỏ như PM2.5.

*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:1.377E7/vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401falsefalseCU-CS-XPU12WKH-8CU-CS-XPU12WKH-8false

Dòng điều hòa maylanhchinhgoc.com Standard Inverter này cung cấp hệ thống lọc tiên tiến nhất có khả năng giảm thiểu các loại mùi khác nhau, ức chế các chất ô nhiễm trong không khí và bám dính cũng như loại bỏ các hạt bụi nhỏ như PM2.5.

*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:2.071E7/vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401falsefalseCU-CS-XPU18WKH-8CU-CS-XPU18WKH-8false

Dòng điều hòa maylanhchinhgoc.com Standard Inverter này cung cấp hệ thống lọc tiên tiến nhất có khả năng giảm thiểu các loại mùi khác nhau, ức chế các chất ô nhiễm trong không khí và bám dính cũng như loại bỏ các hạt bụi nhỏ như PM2.5.

*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:2.071E7/vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401falsefalseCU-CS-XPU18WKH-8BCU-CS-XPU18WKH-8Bfalse

Dòng điều hòa maylanhchinhgoc.com Standard Inverter này cung cấp hệ thống lọc tiên tiến nhất có khả năng giảm thiểu các loại mùi khác nhau, ức chế các chất ô nhiễm trong không khí và bám dính cũng như loại bỏ các hạt bụi nhỏ như PM2.5.

*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:2.795E7/vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401falsefalseCU-CS-XPU24WKH-8CU-CS-XPU24WKH-8false

Điều hòa maylanhchinhgoc.com Standard Non-Inverter này cung cấp hệ thống lọc tiên tiến giúp loại bỏ các hạt bụi nhỏ như PM2.5.

*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:8900000.0/vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401falsefalseCU-CS-N9WKH-8CU-CS-N9WKH-8false

Điều hòa maylanhchinhgoc.com Standard Non-Inverter này cung cấp hệ thống lọc tiên tiến giúp loại bỏ các hạt bụi nhỏ như PM2.5.

*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:1.125E7/vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401falsefalseCU-CS-N12WKH-8CU-CS-N12WKH-8false

Điều hòa maylanhchinhgoc.com Standard Non-Inverter này cung cấp hệ thống lọc tiên tiến giúp loại bỏ các hạt bụi nhỏ như PM2.5.

Xem thêm: Sửa Máy Lạnh Giá Rẻ Bền Bỉ Và Tiết Kiệm Điện, Dịch Vụ Sửa Máy Lạnh Tại Nhà Tphcm

*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:9080000.0/vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401falsefalseCU-CS-N9WKH-8MCU-CS-N9WKH-8Mfalse

Điều hòa maylanhchinhgoc.com Standard Non-Inverter này cung cấp hệ thống lọc tiên tiến giúp loại bỏ các hạt bụi nhỏ như PM2.5.

*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:1.147E7/vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401falsefalseCU-CS-N12WKH-8MCU-CS-N12WKH-8Mfalse

Công nghệ Lọc khí nanoe™, Tiết kiệm điện Inverter, Cánh đảo gió SKYWING, Công nghệ Tăng cường nhiệt P-Tech, Kết nối thông minh Comfort Cloud

*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:1.68E7/vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401falsefalseCU-CS-VU9UKH-8CU-CS-VU9UKH-8false

Công nghệ Lọc khí nanoe™, Tiết kiệm điện Inverter, Cánh đảo gió SKYWING, Công nghệ Tăng cường nhiệt P-Tech, Kết nối thông minh Comfort Cloud

*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:2.016E7/vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401falsefalseCU-CS-VU12UKH-8CU-CS-VU12UKH-8false

Công nghệ Lọc khí nanoe™, Tiết kiệm điện Inverter, Cánh đảo gió SKYWING, Công nghệ Tăng cường nhiệt P-Tech, Kết nối thông minh Comfort Cloud

*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:3.0765E7/vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401falsefalseCU-CS-VU18UKH-8CU-CS-VU18UKH-8false

Công nghệ Lọc khí nanoe™, Tiết kiệm điện Inverter, Cánh đảo gió AEROWINGS, Công nghệ Tăng cường nhiệt P-Tech, Kết nối thông minh Comfort Cloud

*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:1.281E7/vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401falsefalseCU-CS-XU9UKH-8CU-CS-XU9UKH-8false

Công nghệ Lọc khí nanoe™, Tiết kiệm điện Inverter, Cánh đảo gió AEROWINGS, Công nghệ Tăng cường nhiệt P-Tech, Kết nối thông minh Comfort Cloud

*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:1.565E7/vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401falsefalseCU-CS-XU12UKH-8CU-CS-XU12UKH-8false

Công nghệ Lọc khí nanoe™, Tiết kiệm điện Inverter, Cánh đảo gió AEROWINGS, Công nghệ Tăng cường nhiệt P-Tech, Kết nối thông minh Comfort Cloud

*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:2.36E7/vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401falsefalseCU-CS-XU18UKH-8CU-CS-XU18UKH-8false

Công nghệ Lọc khí nanoe™, Tiết kiệm điện Inverter, Cánh đảo gió AEROWINGS, Công nghệ Tăng cường nhiệt P-Tech, Kết nối thông minh Comfort Cloud

*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:3.25E7/vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401falsefalseCU-CS-XU24UKH-8CU-CS-XU24UKH-8false

Công nghệ Lọc khí nanoe™, Tiết kiệm điện Inverter, Cánh đảo gió AEROWINGS, Công nghệ Tăng cường nhiệt P-Tech, Kết nối thông minh Comfort Cloud

*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:1.22E7/vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401falsefalseCS-U9VKH-8CS-U9VKH-8false

Công nghệ Lọc khí nanoe™, Tiết kiệm điện Inverter, Cánh đảo gió AEROWINGS, Công nghệ Tăng cường nhiệt P-Tech, Kết nối thông minh Comfort Cloud

*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:1.49E7/vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401falsefalseCS-U12VKH-8CS-U12VKH-8false

Công nghệ Lọc khí nanoe™, Tiết kiệm điện Inverter, Cánh đảo gió AEROWINGS, Công nghệ Tăng cường nhiệt P-Tech, Kết nối thông minh Comfort Cloud

*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:2.24E7/vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401falsefalseCS-U18VKH-8CS-U18VKH-8false

Công nghệ Lọc khí nanoe™, Tiết kiệm điện Inverter, Cánh đảo gió AEROWINGS, Công nghệ Tăng cường nhiệt P-Tech, Kết nối thông minh Comfort Cloud

*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:3.03E7/vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401falsefalseCS-U24VKH-8CS-U24VKH-8false
Sản phẩm gia dụngTất cả Tủ lạnhMáy giặt và máy sấyMáy hút bụiBàn ủiMáy bơmMáy nước nóngCold ChainNắp bồn cầuSản phẩm nhà bếpLò vi sóng/Lò hấp nướngMáy xay, máy épMáy chế biến thực phẩmBình thủy điệnBình đun nước điệnMáy làm bánh mìNồi cơm điệnBếp điện từThiết bị giải trí gia đìnhTV AndroidTV VIERAHệ thống âm thanhMáy ảnh kỹ thuật sốCamcordersTai ngheĐiều hòa và các giải pháp không khíĐiều hòa một chiềuĐiều hòa hai chiềuĐiều hòa tủ đứngTất cả Máy lọc không khíThiết bị điệnÂm Trần cassette 4 hướng thổi Âm Trần casstte cỡ nhỏ Áp TrầnÂm Trần Nối Ống Gió
Sản phẩm làm đẹp & hỗ trợ sức khỏeSản phẩm chăm sóc tócSản phẩm chăm sóc da mặtMáy cạo râuMáy tỉa lông mũiThiết bị hỗ trợ sức khỏeChăm sóc răng miệngTông đơ cắt tóc chuyên nghiệpMáy cạo tỉa lông toàn thânĐiện thoại bànPin và các sản phẩm khácPin sạc và Bộ sạcPin Alkaline & EvoltaPin ThanPin NútCác sản phẩm khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *