Chúng tôi cung cấp máy bơm hỏa tiễn cho các nhu cầu như: hộ gia đình, phòng trọ, tòa nhà cao tầng, nhà văn phòng, trạm khai thác và xử lý nước ngầm, các công trình xây dựng với chính sách chiết khấu hấp dẫn.

 

*
253 Bơm hỏa tiễn Pentax 4ST 24-26 7.5 380 60 3.6 – 24 138 – 13 42.990.000 254 Hỏa tiễn Pentax 4ST 24-34 10 380 60 3.6 – 24 180 – 15 47.400.000 Bơm chìm giếng khoan 4 INCH: Guồng bơm PENTAX + Động cơ PENTAX (HOẶC COVERCO ) 220/380V – 50HZ SERIE 4L là cánh nhựa mặt chà chịu cát (kiểm tra tồn kho chi tiết motor trước khi báo khách hàng) 255 Hỏa tiễn Pentax 4L 7/ 06 1 220 60 2,4-9,6 36 – 15 12.300.000  

*
256 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 2/ 35 1.5 220 42 0.3-2.1 207 – 114 22,880,000 257 Hỏa tiễn Pentax 4L 3 / 21 1.5 220 42 1.2-3.6 124 – 36 16,930,000 258 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 4/ 16 1.5 220 42 1.2-5.4 96 – 30 14,320,000 259 Hỏa tiễn Pentax 4L 5/ 13 1.5 220 42 2.4-6 85 – 39 13,340,000 260 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 7/ 9 1.5 220 60 2.4-9.6 54 – 23 13,100,000 261 Hỏa tiễn Pentax 4L 9/ 7 1.5 220 60 4.8 – 12 44 – 18 12,610,000 262 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 10 / 5 1.5 220 60 4 – 15 28 – 10 12,730,000 263 Hỏa tiễn Pentax 4L 12 / 4 1.5 220 60 9 – 18 21 – 10 12,080,000 264 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 16/ 4 1.5 220 60 19-24 20 – 7 14,470,000 265 Hỏa tiễn Pentax 4L 2/ 45 2.0 220 42 0.3 – 2.1 266 – 146 30,090,000 266 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 3 / 29 2.0 220 42 1.2 – 3.6 171 – 49 19,200,000 267 Hỏa tiễn Pentax 4L 4/ 22 2.0 220 42 1.2 – 5.4 132 – 41 16,580,000 268 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 5/ 16 2.0 220 42 2.4 – 6 104 – 48 15,000,000 269 Hỏa tiễn Pentax 4L 7/ 13 2.0 220 60 2.4 – 9.6 78 – 33 15,330,000 270 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 9/ 9 2.0 220 60 4.8 – 12 56 – 23 13,850,000 271 Hỏa tiễn Pentax 4L 10 / 7 2.0 220 60 4 – 15 39 – 14 14,210,000 272 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 12 / 6 2.0 220 60 9 – 18 32 – 15 13,620,000 273 Hỏa tiễn Pentax 4L 16/ 6 2.0 220 60 19 – 24 30 – 11 16,480,000 274 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 2/ 68 3.0 220 42 0.3 – 2.1 402 – 221 49,500,000 275 Hỏa tiễn Pentax 4L 3 / 42 3.0 220 42 1.2 – 3.6 248 – 71 31,000,000 276 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 4/ 33 3.0 220 42 1.2 – 5.4 198 – 62 24,990,000 277 Hỏa tiễn Pentax 4L 5/ 23 3.0 220 42 2.4 – 6 150 – 69 20,400,000 278 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 7/ 17 3.0 220 60 2.4 – 9.6 102 – 43 19,190,000 279 Hỏa tiễn Pentax 4L 9/ 13 3.0 220 60 4.8 – 12 81 – 33 18,200,000 280 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 10 / 10 3.0 220 60 4 – 15 56 – 20 18,240,000 281 Hỏa tiễn Pentax 4L 12 / 9 3.0 220 60 9 – 18 47 – 23 18,130,000 282 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 16/ 9 3.0 220 60 19 – 24 45 – 17 22,000,000 283 Hỏa tiễn Pentax 4L 3 / 56 4.0 380 42 1.2 – 3.6 330 – 95 37,600,000 284 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 4/ 44 4.0 380 42 1.2 – 5.4 264 – 83 30,900,000 285 Hỏa tiễn Pentax 4L 5/ 31 4.0 380 42 2.4 – 6 202 – 93 23,650,000 286 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 7/ 23 4.0 380 60 2.4 – 9.6 138 – 58 22,800,000 287 Hỏa tiễn Pentax 4L 9/ 17 4.0 380 60 4.8-12 106 – 43 21,000,000 288 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 10 / 15 4.0 380 60 4 – 15 84 – 30 22,000,000 289 Hỏa tiễn Pentax 4L 12 / 12 4.0 380 60 9 – 18 63 – 30 20,600,000 290 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 16/ 13 4.0 380 60 19 – 24 65 – 24 23,710,000 291 Hỏa tiễn Pentax 4L 3/ 70 5.5 380 42 1.2 – 3.6 413 – 119 44,900,000 292 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 4/ 58 5.5 380 42 1.2 – 5.4 348 – 109 44,500,000 293 Hỏa tiễn Pentax 4L 5/ 42 5.5 380 42 2.4 – 6 273 – 126 33,600,000 294 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 7/ 31 5.5 380 60 2.4 – 9.6 186 – 78 29,800,000 295 Hỏa tiễn Pentax 4L 9/ 23 5.5 380 60 4.8 – 12 144 – 58 25,410,000 296 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 10 / 20 5.5 380 60 43936,0 112 – 40 26,900,000 297 Hỏa tiễn Pentax 4L 16/ 17 5.5 380 60 19 – 24 85 – 31 30,390,000 298 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 5/ 52 7.5 380 42 2.4 – 6 338 – 156 57,440,000 299 Hỏa tiễn Pentax 4L 7/ 42 7.5 380 60 2.4 – 9.6 252 – 105 51,790,000 300 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 9/ 31 7.5 380 60 4.8 – 12 194 – 78 44,200,000 301 Hỏa tiễn Pentax 4L 10 / 26 7.5 380 60 4 – 15 146 – 52 44,900,000 302 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 12 / 22 7.5 380 60 9 – 18 116 – 55 43,800,000 303 Hỏa tiễn Pentax 4L 16/ 23 7.5 380 60 19-24 115 – 43 52,240,000 304 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 5/ 68 10.0 380 42 2.4 – 6 442 – 204 55,270,000 305 Hỏa tiễn Pentax 4L 7/ 56 10.0 380 60 2.4 – 9.6 336 – 140 55,900,000 306 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 9/ 42 10.0 380 60 4.8 – 12 263 – 105 47,400,000 307 Hỏa tiễn Pentax 4L 10 / 35 10.0 380 60 4 – 15 196 – 70 46,220,000 308 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 16/ 32 10.0 380 60 19 – 24 160 – 59 56,000,000 Bơm giếng khoan 6 INCH: GUỒNG BƠM PENTAX + ĐỘNG CƠ COVERCO 380V – 50HZ SERIE 6L là cánh nhựa mặt chà chịu cát (kiểm tra tồn kho chi tiết motor trước khi báo khách hàng) 309 Pentax 6L 8/ 14 7.5 380 76 3.6 – 10.8 190 – 42 53,500,000  

*
310 Bơm Pentax 6L 9/ 13 7.5 380 76 4.8 – 13.2 177 – 49 52,400,000 311 Pentax 6L 14/ 11 7.5 380 76 6 – 18 143 – 70 50,300,000 312 Bơm Pentax 6L 17/ 6 7.5 380 76 9 – 27 93 – 28 47,500,000 313 Pentax 6L 23/ 7 7.5 380 90 12 – 36 82 – 20 47,900,000 314 Bơm Pentax 6L 35/ 4 7.5 380 90 18 – 48 53 – 17 47,200,000 315 Pentax 6L 36 /06 7.5 380 90 18 – 42 59 – 35 49,200,000 316 Bơm Pentax 6L 43/04 7.5 380 90 24 – 54 39 – 20 47,100,000 317 Pentax 6L 8/ 19 10.0 380 76 3.6 – 10.8 258 – 57 60,500,000 318 Bơm Pentax 6L 9/ 18 10.0 380 76 4.8 – 13.2 245 – 63 60,900,000 319 Pentax 6L 12/ 15 10.0 380 76 4.8 – 15.6 233 – 98 58,000,000 320 Bơm Pentax 6L 14/ 14 10.0 380 76 6 – 18 182 – 89 57,200,000 321 Pentax 6L 17/ 9 10.0 380 76 9 – 27 140 – 41 55,000,000 322 Bơm Pentax 6L 23/ 9 10.0 380 90 12 – 36 105 – 26 55,900,000 323 Pentax 6L 35/ 5 10.0 380 90 18 – 48 67 – 22 53,800,000 324 Bơm Pentax 6L 36 /08 10.0 380 90 18 – 42 79 – 46 56,900,000 325 Pentax 6L 43/06 10.0 380 90 24 – 54 59 – 30 54,600,000 326 Bơm Pentax 6L 8/ 28 15.0 380 76 3.6 – 10.8 381 – 84 70,200,000 327 Pentax 6L 9/ 27 15.0 380 76 4.8 – 13.2 367 – 95 69,400,000 328 Bơm Pentax 6L 12/ 22 15.0 380 76 4.8 – 15.6 341 – 143 69,500,000 329 Pentax 6L 14/ 20 15.0 380 76 6 – 18 260 – 127 66,100,000 330 Bơm Pentax 6L 17/ 13 15.0 380 76 9 – 27 202 – 60 62,100,000 331 Pentax 6L 23/ 13 15.0 380 90 12 – 36 152 – 37 62,300,000 332 Bơm Pentax 6L 35/ 8 15.0 380 90 18 – 48 106 – 35 60,390,000 333 Pentax 6L 36 /12 15.0 380 90 18 – 42 119 – 69 66,500,000 334 Bơm Pentax 6L 43/09 15.0 380 90 24 – 54 88 – 45 62,000,000 335 Pentax 6L 9/ 36 20.0 380 76 4.8 – 13.2 490 – 126 93,770,000 336 Bơm Pentax 6L 12/ 30 20.0 380 76 4.8 – 15.6 465 – 195 89,140,000 337 Pentax 6L 14/ 30 20.0 380 76 6 – 18 390 – 190 89,140,000 338 Bơm Pentax 6L 17/ 18 20.0 380 76 9 – 27 280 – 83 80,980,000 339 Pentax 6L 23/ 18 20.0 380 90 12 – 36 211 – 51 81,400,000 340 Bơm Pentax 6L 35/10 20.0 380 90 18 – 48 133 – 43 77,100,000 341 Pentax 6L 36 /16 20.0 380 90 18 – 42 158 – 92 87,260,000 342 Bơm Pentax 6L 43/12 20.0 380 90 24 – 54 117 – 60 80,650,000 343 Pentax 6L 14/ 35 25.0 380 76 6 – 18 455 – 222 103,900,000 344 Bơm Pentax 6L 17/ 22 25.0 380 76 9 – 27 343 – 101 94,300,000 345 Pentax 6L 23/ 22 25.0 380 90 12 – 36 257 – 63 94,760,000 346 Bơm Pentax 6L 35/ 13 25.0 380 90 18 – 48 173 – 56 90,700,000 347 Pentax 6L 36 /20 25.0 380 90 18 – 42 198 – 115 103,340,000 348 Bơm Pentax 6L 43/15 25.0 380 90 24 – 54 146 – 75 94,760,000 349 Pentax 6L 14/ 40 30.0 380 76 6 – 18 520 – 253 113,250,000 350 Bơm Pentax 6L 17/ 26 30.0 380 76 9 – 27 405 – 120 104,690,000 351 Pentax 6L 23/ 26 30.0 380 90 12 – 36 304 – 74 105,090,000 352 Bơm Pentax 6L 35/ 16 30.0 380 90 18 – 48 213 – 69 102,050,000 353 Pentax 6L 36 /23 30.0 380 90 18 – 42 228 – 132 113,160,000 354 Bơm Pentax 6L 43/18 30.0 380 90 24 – 54 176 – 90 105,500,000 GHI CHÚ:                  * Xuất xứ: ITALY. Cung cấp hồ sơ nhập khẩu hợp lệ.          * Hàng bảo hành 12 tháng.                 * Giá trên chưa bao gồm VAT 10%. (bắt buộc lấy VAT)      

 

Nhà phân phối máy bơm nước chính hãng giá rẻ, cung cấp máy bơm cho các đại lý trong toàn quốc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *