Máy bơm hỏa tiễn pentax

Chúng tôi cung cấp trang bị bơm hỏa tiễn cho các nhu yếu như: hộ gia đình, chống trọ, tòa đơn vị cao tầng liền kề, đơn vị văn chống, trạm khai quật với giải pháp xử lý nước ngầm, những dự án công trình xây dựng cùng với chính sách chiết khấu lôi kéo.

 

*
253Bơm hỏa tiễn Pentax 4ST 24-267.5380603.6 - 24138 - 1342.990.000254Hỏa tiễn Pentax 4ST 24-3410380603.6 - 24180 - 1547.400.000Bơm chìm giếng khoan 4 INCH: Guồng bơm PENTAX + Động cơ PENTAX (HOẶC COVERCO ) 220/380V - 50HZSERIE 4L là cánh nhựa mặt chà chịu cát (kiểm tra tồn kho chi tiết motor trước lúc báo khách hàng hàng)255Hỏa tiễn Pentax 4L 7/ 061220602,4-9,636 - 1512.300.000 
*
256Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 2/ 351.5220420.3-2.1207 - 11422,880,000257Hỏa tiễn Pentax 4L 3 / 211.5220421.2-3.6124 - 3616,930,000258Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 4/ 161.5220421.2-5.496 - 3014,3trăng tròn,000259Hỏa tiễn Pentax 4L 5/ 131.5220422.4-685 - 3913,340,000260Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 7/ 91.5220602.4-9.654 - 2313,100,000261Hỏa tiễn Pentax 4L 9/ 71.5220604.8 - 1244 - 1812,610,000262Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 10 / 51.5220604 - 1528 - 1012,730,000263Hỏa tiễn Pentax 4L 12 / 41.5220609 - 1821 - 1012,080,000264Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 16/ 41.52206019-24đôi mươi - 714,470,000265Hỏa tiễn Pentax 4L 2/ 452.0220420.3 - 2.1266 - 14630,090,000266Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 3 / 292.0220421.2 - 3.6171 - 4919,200,000267Hỏa tiễn Pentax 4L 4/ 222.0220421.2 - 5.4132 - 4116,580,000268Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 5/ 162.0220422.4 - 6104 - 4815,000,000269Hỏa tiễn Pentax 4L 7/ 132.0220602.4 - 9.678 - 3315,330,000270Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 9/ 92.0220604.8 - 1256 - 2313,850,000271Hỏa tiễn Pentax 4L 10 / 72.0220604 - 1539 - 1414,210,000272Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 12 / 62.0220609 - 1832 - 1513,6trăng tròn,000273Hỏa tiễn Pentax 4L 16/ 62.02206019 - 2430 - 1116,480,000274Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 2/ 683.0220420.3 - 2.1402 - 22149,500,000275Hỏa tiễn Pentax 4L 3 / 423.0220421.2 - 3.6248 - 7131,000,000276Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 4/ 333.0220421.2 - 5.4198 - 6224,990,000277Hỏa tiễn Pentax 4L 5/ 233.0220422.4 - 6150 - 69trăng tròn,400,000278Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 7/ 173.0220602.4 - 9.6102 - 4319,190,000279Hỏa tiễn Pentax 4L 9/ 133.0220604.8 - 1281 - 3318,200,000280Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 10 / 103.0220604 - 1556 - 2018,240,000281Hỏa tiễn Pentax 4L 12 / 93.0220609 - 1847 - 2318,130,000282Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 16/ 93.02206019 - 2445 - 1722,000,000283Hỏa tiễn Pentax 4L 3 / 564.0380421.2 - 3.6330 - 9537,600,000284Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 4/ 444.0380421.2 - 5.4264 - 8330,900,000285Hỏa tiễn Pentax 4L 5/ 314.0380422.4 - 6202 - 9323,650,000286Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 7/ 234.0380602.4 - 9.6138 - 5822,800,000287Hỏa tiễn Pentax 4L 9/ 174.0380604.8-12106 - 4321,000,000288Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 10 / 154.0380604 - 1584 - 3022,000,000289Hỏa tiễn Pentax 4L 12 / 124.0380609 - 1863 - 3020,600,000290Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 16/ 134.03806019 - 2465 - 2423,710,000291Hỏa tiễn Pentax 4L 3/ 705.5380421.2 - 3.6413 - 11944,900,000292Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 4/ 585.5380421.2 - 5.4348 - 10944,500,000293Hỏa tiễn Pentax 4L 5/ 425.5380422.4 - 6273 - 12633,600,000294Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 7/ 315.5380602.4 - 9.6186 - 7829,800,000295Hỏa tiễn Pentax 4L 9/ 235.5380604.8 - 12144 - 5825,410,000296Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 10 / 205.53806043936,0112 - 4026,900,000297Hỏa tiễn Pentax 4L 16/ 175.53806019 - 2485 - 3130,390,000298Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 5/ 527.5380422.4 - 6338 - 15657,440,000299Hỏa tiễn Pentax 4L 7/ 427.5380602.4 - 9.6252 - 10551,790,000300Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 9/ 317.5380604.8 - 12194 - 7844,200,000301Hỏa tiễn Pentax 4L 10 / 267.5380604 - 15146 - 5244,900,000302Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 12 / 227.5380609 - 18116 - 5543,800,000303Hỏa tiễn Pentax 4L 16/ 237.53806019-24115 - 4352,240,000304Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 5/ 6810.0380422.4 - 6442 - 20455,270,000305Hỏa tiễn Pentax 4L 7/ 5610.0380602.4 - 9.6336 - 14055,900,000306Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 9/ 4210.0380604.8 - 12263 - 10547,400,000307Hỏa tiễn Pentax 4L 10 / 3510.0380604 - 15196 - 7046,2trăng tròn,000308Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 16/ 3210.03806019 - 24160 - 5956,000,000Bơm giếng khoan 6 INCH: GUỒNG BƠM PENTAX + ĐỘNG CƠ COVERCO 380V - 50HZSERIE 6L là cánh vật liệu bằng nhựa phương diện chà Chịu cat (kiểm tra tồn kho chi tiết motor trước lúc báo khách hàng hàng)309Pentax 6L 8/ 147.5380763.6 - 10.8190 - 4253,500,000 
*
310Bơm Pentax 6L 9/ 137.5380764.8 - 13.2177 - 4952,400,000311Pentax 6L 14/ 117.5380766 - 18143 - 7050,300,000312Bơm Pentax 6L 17/ 67.5380769 - 2793 - 2847,500,000313Pentax 6L 23/ 77.53809012 - 3682 - 2047,900,000314Bơm Pentax 6L 35/ 47.53809018 - 4853 - 1747,200,000315Pentax 6L 36 /067.53809018 - 4259 - 3549,200,000316Bơm Pentax 6L 43/047.53809024 - 5439 - 2047,100,000317Pentax 6L 8/ 1910.0380763.6 - 10.8258 - 5760,500,000318Bơm Pentax 6L 9/ 1810.0380764.8 - 13.2245 - 6360,900,000319Pentax 6L 12/ 1510.0380764.8 - 15.6233 - 9858,000,000320Bơm Pentax 6L 14/ 1410.0380766 - 18182 - 8957,200,000321Pentax 6L 17/ 910.0380769 - 27140 - 4155,000,000322Bơm Pentax 6L 23/ 910.03809012 - 36105 - 2655,900,000323Pentax 6L 35/ 510.03809018 - 4867 - 2253,800,000324Bơm Pentax 6L 36 /0810.03809018 - 4279 - 4656,900,000325Pentax 6L 43/0610.03809024 - 5459 - 3054,600,000326Bơm Pentax 6L 8/ 2815.0380763.6 - 10.8381 - 8470,200,000327Pentax 6L 9/ 2715.0380764.8 - 13.2367 - 9569,400,000328Bơm Pentax 6L 12/ 2215.0380764.8 - 15.6341 - 14369,500,000329Pentax 6L 14/ 2015.0380766 - 18260 - 12766,100,000330Bơm Pentax 6L 17/ 1315.0380769 - 27202 - 6062,100,000331Pentax 6L 23/ 1315.03809012 - 36152 - 3762,300,000332Bơm Pentax 6L 35/ 815.03809018 - 48106 - 3560,390,000333Pentax 6L 36 /1215.03809018 - 42119 - 6966,500,000334Bơm Pentax 6L 43/0915.03809024 - 5488 - 4562,000,000335Pentax 6L 9/ 36trăng tròn.0380764.8 - 13.2490 - 12693,770,000336Bơm Pentax 6L 12/ 30đôi mươi.0380764.8 - 15.6465 - 19589,140,000337Pentax 6L 14/ 30trăng tròn.0380766 - 18390 - 19089,140,000338Bơm Pentax 6L 17/ 1820.0380769 - 27280 - 8380,980,000339Pentax 6L 23/ 18đôi mươi.03809012 - 36211 - 5181,400,000340Bơm Pentax 6L 35/10đôi mươi.03809018 - 48133 - 4377,100,000341Pentax 6L 36 /16đôi mươi.03809018 - 42158 - 9287,260,000342Bơm Pentax 6L 43/12trăng tròn.03809024 - 54117 - 6080,650,000343Pentax 6L 14/ 3525.0380766 - 18455 - 222103,900,000344Bơm Pentax 6L 17/ 2225.0380769 - 27343 - 10194,300,000345Pentax 6L 23/ 2225.03809012 - 36257 - 6394,760,000346Bơm Pentax 6L 35/ 1325.03809018 - 48173 - 5690,700,000347Pentax 6L 36 /2025.03809018 - 42198 - 115103,340,000348Bơm Pentax 6L 43/1525.03809024 - 54146 - 7594,760,000349Pentax 6L 14/ 4030.0380766 - 185trăng tròn - 253113,250,000350Bơm Pentax 6L 17/ 2630.0380769 - 27405 - 120104,690,000351Pentax 6L 23/ 2630.03809012 - 36304 - 74105,090,000352Bơm Pentax 6L 35/ 1630.03809018 - 48213 - 69102,050,000353Pentax 6L 36 /2330.03809018 - 42228 - 132113,160,000354Bơm Pentax 6L 43/1830.03809024 - 54176 - 90105,500,000GHI CHÚ:         * Xuất xứ: ITALY. Cung cung cấp hồ sơ nhập vào thích hợp lệ.     * Hàng Bảo hành 12 tháng.        * Giá bên trên không bao hàm VAT 10%. (bắt buộc rước VAT)   

 

Nhà phân phối đồ vật bơm nước thiết yếu thương hiệu giá rẻ, hỗ trợ thứ bơm cho các cửa hàng đại lý trong toàn quốc