gmail.com

https://maylanhchinhgoc.com

I. BƠM CHÌM NƯỚC THẢI TSURUMI – JAPANDòng B   
MÁY BƠM SERIES: B CÁNH CUỐN- Xuất xứ: Tsurumi – Japan : Bơm chìm thân gang, cánh bơm gang, trục thép không rỉ 420, Cánh: Channel impeller (cánh cuốn),- Bơm có tích hợp bộ phận nâng dầu (Oil Lifter) Bảo vệ động cơ: Circle Thermal Protector, Miniture Thermal Protector.- Vật liệu: Thân và cánh bằng gang Trục bằng inox 420 J2- Ứng dụng: bơm xử lý nước thải, bơm thoát nước hầm chui, bơm nước thải tầm hầm, bơm bùn lắng, bơm bùn dư..

Đang xem: Máy bơm chìm tsurumi

*
 
No. Model Discharge bore mm Motor outpu t kW Voltage Frequen Insul. cy (V/Hz) Discharge bore mm Insul Class Starting method Power cable length (m) Price list (VND)  
 
 
 
1 50B2.4S DN50 (60mm) 0.4 220/50 E Capacit or 6 10,450,000  
2 50B2.4 DN50 (60mm) 0.4 380/50 E D.O.L 6 10,965,000  
3 50B2.75S DN50 (60mm) 0.75 220/50 E Capacit or 5 20,910,000  
4 50B2.75 DN50 (60mm) 0.75 380/50 E D.O.L 5 12,660,000  
5 50B2.75H DN50 (60mm) 0.75 380/50 E D.O.L 6 12,605,000  
6 50BA2.75S DN50 (60mm) 0.75 380/50 E D.O.L 6 22,715,000  
7 80B21.5 DN80 (90mm) 1.5 380/50 F D.O.L 6 15,902,000  
8 100B42.2-E1 DN100 (114mm) 2.2 380/50 F D.O.L 6 20,910,000  
9 100B43.7-E1 DN100 (114mm) 3.7 380/50 F D.O.L 6 24,320,000  
10 150B63.7 DN150 (168mm) 3.7 380/50 B D.O.L 6 67,495,000  
11 100B45.5 DN100 (114mm) 5.5 380/50 F D.O.L 8 42,420,000  
12 100B47.5 DN100 (114mm) 7.5 380/50 F D.O.L 8 49,200,000  
13 150B47.5H DN150 (168mm) 7.5 380/50 F D.O.L 8 64,800,000  
14 150B47.5L DN150 (168mm) 7.5 380/50 F D.O.L 8 64,400,000  
15 200B47.5 DN200 (220mm) 7.5 380/50 F D.O.L 8 83,460,000  
16 TO200B47.5 DN200 (220mm) 7.5 380/50 F D.O.L 8 129,500,000  

 

II. BƠM CHÌM NƯỚC THẢI TSURUMI – JAPANDòng U  
MÁY BƠM SERIES: U -Xuất xứ: Tsurumi – Japan : Bơm chìm thân gang, cánh bơm gang, trục thép không rỉ 420, Cánh: Vortex impeller (cánh xoáy), Bơm có tích hợp bộ phận nâng dầu (Oil Lifter) Bảo vệ động cơ: Circle Thermal Protector, Miniture Thermal Protector – Vật liệu: Thân và cánh bằng gang Trục bằng inox 420J2- Ứng dụng: bơm xử lý hệ thống nước thả, bơm bùn lắng, bơm bùn dư, bơm bể điều hòa, bơm bể thu gom…..- Vật rắn cho phép đi qua: 35-56mm- Nhiệt độ bơm: 40 độ C
*
 
No. Model Discharge bore mm Motor outpu t kW Voltage Frequen Insul. cy (V/Hz) Discharge bore mm Insul Class Starting method Power cable length (m) Price list (VND)  
 
 
 
1 40U2.25S DN40 (49mm) 0.25 220/50 E SPLIT 6 8,200,000  
2 40UA2.25S DN40 (49mm) 0.25 220/50 E SPLIT 5 8,900,000  
3 40U2.25 DN40 (49mm) 0.25 380/50 E D.O.L. 6 7,300,000  
4 50U2.4S DN50 (60mm) 0.4 220/50 E Capacitor 5 8,910,000  
5 50UA2.4S DN50 (60mm) 0.4 220/50 E D.O.L. 5 10,440,000  
6 50U2.4 DN50 (60mm) 0.4 380/50 E D.O.L. 6 7,900,000  
7 50U2.75 DN50 (60mm) 0.75 380/50 E D.O.L. 6 11,956,000  
8 80U2.75 DN80 (90mm) 0.75 380/50 E D.O.L. 6 11,800,000  
9 50U21.5 DN80 (90mm) 1.5 380/50 F D.O.L. 6 14,912,000  
10 80U21.5 DN80 (90mm) 1.5 380/50 F D.O.L. 6 14,967,000  
11 80U22.2 DN80 (90mm) 2.2 380/50 F D.O.L. 6 20,923,000  
12 80U23.7 DN80 (90mm) 3.7 380/50 F D.O.L. 6 27,989,000  

 

III. BƠM CHÌM NƯỚC THẢI TSURUMI – JAPAN– Dòng C  
MÁY BƠM SERIES: C CÁNH CẮT – Xuất xứ: Tsurumi – Japan : Bơm chìm thân gang, cánh bơm gang, trục thép không rỉ 420, Cánh: Vortex impeller (cánh xoáy), Bơm có tích hợp bộ phận nâng dầu (Oil Lifter) Bảo vệ động cơ: Circle Thermal Protector, Miniture Thermal Protect- Vật liệu: Thân và cánh bằng gang Trục bằng inox 420J2- Ứng dụng: bơm xử lý nước thải lẫn rác kích thước lớn như: nilon, lon coca, vải, tóc, quần áo, gang tay, chai, lọ……- Vật rắn cho phép đi qua: 27-70mm
*
 
No. Model Discharge bore mm Motor outpu t kW Voltage Frequen Insul. cy (V/Hz) Discharge bore mm Insul Class Starting method Power cable length (m) Price list (VND)  
 
 
 
1 50C2.75 DN50 (60mm) 0.75 380/50 E D.O.L. 6 11,970,000  
2 80C21.5 DN80 (90mm) 1.5 380/50 E D.O.L. 6 17,510,000  
3 80CA21.5 DN80 (90mm) 1.5 380/50 E D.O.L. 6 21,800,000  
4 80CW21.5 DN80 (90mm) 1.5 380/50 F D.O.L.

Xem thêm: Sửa Máy Tính Bình Thạnh Tận Nơi Nhanh Giá Rẻ, Sửa Máy Tính Tại Nhà Quận Bình Thạnh:Nhanh

6 22,800,000  
5 100C42.2 DN100 (114mm) 2.2 380/50 F D.O.L. 6 23,530,000  
6 100C43.7 DN100 (114mm) 3.7 380/50 F D.O.L. 6 27,530,000  
7 100C45.5 DN100 (114mm) 5.5 380/50 F D.O.L. 8 43,980,000  
8 100C47.5 DN100 (114mm) 7.5 380/50 F D.O.L. 8 49,550,000  
9 100C411 DN100 (114mm) 11 380/50 F S-D 8 74,340,000  
IV. BƠM CHÌM NƯỚC THẢI TSURUMI – JAPAN- Dòng PU  
 MÁY BƠM SERIES: PU CÁNH XOÁY – Xuất xứ: Tsurumi – Japan : Bơm chìm thân S.S 304, cánh bơm bơm Fiber-reinforced Plastic, trục thép không rỉ 420, Cánh: Vortex impeller(cánh xoáy), Bơm có tích hợp bộ phận nâng dầu (Oil Lifter) Bảo vệ động cơ: Circle Thermal Protector, Miniture Thermal Protector – Vật liệu: Thân bằng nhựa + inox 304 Cánh bằng nhựa Trục bằng inox 304- Ứng dụng: bơm xử lý nước thải có hóa chất ăn mòn như: nước thải bệnh viện, nhà máy dệt nhuộm, nhà máy hóa chất…bơm bù 
*
 
No. Model Discharge bore mm Motor outpu t kW Voltage Frequen Insul. cy (V/Hz) Discharge bore mm Insul Class Starting method Power cable length (m) Price list (VND)  
 
 
 
1 40PU2.15S DN40 (49mm) 0.15 220/50 E Capacitor 5 5,240,000  
2 40PU2.15 DN40 (49mm) 0.15 380/50 E D.O.L. 6 4,910,000  
3 40PUA2.15 DN40 (49mm) 0.15 380/50 E D.O.L. 6 5,790,000  
4 50PU2.15S DN50 (60mm) 0.15 220/50 E Capacitor 5 5,130,000  
5 40PU2.25S DN40 (49mm) 0.25 220/50 E Capacitor 5 7,243,000  
6 40PU2.25 DN40 (49mm) 0.25 380/50 E D.O.L. 6 7,145,000  
7 40PUA2.25 DN40 (49mm) 0.25 380/50 E D.O.L. 6 8,873,000  
8 50PU2.4S DN50 (60mm) 0.4 220/50 E Capacitor 5 8,340,000  
9 50PUA2.4S DN50 (60mm) 0.4 220/50 E Capacitor 5 8,958,000  
10 50PU2.4 DN50 (60mm)   380/50 E D.O.L. 6 7,540,000  
11 50PUA2.4 DN50 (60mm) 0.4 380/50 E D.O.L. 6 8,948,000  
12 50PU2.75S DN50 (60mm) 0.75 220/50 E Capacitor 5 9,830,000  
13 50PUA2.75S DN50 (60mm) 0.75 220/50 E Capacitor 5 11,800,000  
14 50PU2.75 DN50 (60mm) 0.75 380/50 E D.O.L. 6 7,960,000  
15 50PUA2.75 DN50 (60mm) 0.75 380/50 E D.O.L. 6 9,960,000  
16 80PU21.5 DN80 (90mm) 1.5 380/50 E D.O.L. 6 11,533,000  
17 80PUA21.5 DN80 (90mm) 1.5 380/50 E D.O.L.

Xem thêm: Máy Nước Nóng Lạnh Legend Lh2017R” Giá Tốt Tháng 7, 2021, Cây Nước Nóng Lạnh Legend, Bảng Giá 7/2021

6 15,830,000  
V. AUTO COUPLING PRICE LIST – KHỚP NỐI NHANH TSURUMI NHẬT. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *