HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ 

SỐ: 68-2019/HĐDV/FJM-VF

–  Căn cứ vào nhu cầu và khả năng mua bán hàng hoá của hai bên.

Đang xem: Hợp đồng sửa chữa máy móc thiết bị

Hôm nay, ngày 22 tháng 01 năm 2019, Chúng tôi gồm

(Gọi tắt là bên A)

Bên Bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN LẠNH VIỆTFIX

(Gọi tắt là bên B)

Hai bên đã thoả thuận và nhất trí ký hợp đồng cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị với các điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung công việc

*

.

3.3/ Mô tả công việc :

– Bên B thực hiện công việc bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị điện nước, thiết bị lạnh (tủ đông, tủ mát, điều hòa,…) định kỳ (theo tháng, quý)., đề xuất phương án bảo dưỡng các thiết bị theo đúng quy định sử dụng, vận hành của nhà sản suất các thiết bị. Trường hợp bên B không đưa ra phương án bảo dưỡng dẫn đến hỏng thiết bị do lỗi không được bảo dưỡng định kỳ, bên B sẽ chịu trách nhiệm.

– Bên B thực hiện sửa chữa thay thế các đồ dùng, thiết bị hỏng như khóa cửa, vòi nước, thiết bị chiếu sáng, đấu nối ổ điện, đây điện, thiết bị bếp, thiết bị vận chuyển, và các thiết bị khác trong khu vực siêu thị (việc phát sinh các vật tư, thiết bị thay thế Bên B có trách nhiệm tư vấn, báo cáo với Bên A và được sự đồng ý của Bên A trước khi làm)

– Việc phát sinh các lỗi kỹ thuật đặc thù công việc, cần sử dụng máy móc chuyên dụng xử lý, Bên B có trách nhiệm kiểm tra sự cố, trực tiếp gọi và giám sát các đơn vị khác để khắc phục (chi phí việc khắc phục các sự cố này Bên B phải báo cáo với Bên A và được sự đồng ý của Bên A)

Điều 4. Giá trị của hợp đồng, thời gian hợp đồng và các điều kiện thanh toán:

4.1/ Phương thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản

4.2/ Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng

 4.3/ Trình tự thanh toán: Ngày 01 tháng kế tiếp, bên B gửi cho bên A hồ sơ thanh toán gồm:

– Biên bản đối chiếu công nợ và xác nhận chất lượng dịch vụ theo đúng hợp đồng.

– Đề nghị thanh toán.

– Hóa đơn VAT.

Bên A thanh toán cho bên B chậm nhất sau 7 ngày, kể từ khi nhận được hồ sơ thanh toán của bên B.

4.4/ Số tiền phát sinh sau khi thay thế vật tư thiết bị sẽ được Hai bên thỏa thuận nhất trí

*

Điều 6. Điều khoản chung:

6.1/ Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản đã ghi trong hợp đồng. Mọi thiệt hại kinh tế phát sinh do sự trì hoãn thực hiện các điều khoản của hợp đồng sẽ do bên vi phạm chịu trách nhiệm.

6.2/ Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng phải được cả hai bên cùng thỏa thuận bằng văn bản mới có hiệu lực thi hành.

6.3/ Mọi khiếu nại phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng trước hết phải được giải quyết bằng thương lượng. Trường hợp không thể giải quyết được bằng thương lượng, khiếu nại sẽ do Tòa án kinh tế Thành phố Hà nội giải quyết. Mọi chi phí cho việc giải quyết tranh chấp sẽ do bên thua kiện chịu.

Phán quyết của Toà án là chung thẩm và ràng buộc cả hai bên.

Hợp đồng làm thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản và có giá trị pháp lý như nhau. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA NHÀ Ở

Hôm nay, ngày … tháng … năm … tại …., chúng tôi ký tên dưới đây gồm có:

Bên A: Chủ đầu tư (hoặc đại diện của Chủ đầu tư)

Họ và tên: …Năm sinh: …

CMND số:… cấp ngày:…/…/…..tại ……………………………….

Điện thoại: ……………………………….

Bên B: Đơn vị thi công sửa chữa

Tên tổ chức:……………………………….

MST: ……………………………….

Đại diện: Ông/bà …………………………….…Chức vụ : ……………………………….

Xem thêm: Có Nên Mua Máy Hút Sữa Điện Đôi Real Bubee Có Tốt Không ? Review Máy Hút Sữa Real Bubee Có Tốt Không

Địa chỉ trụ sở: ……………………………….

Điện thoại: ……………………………….

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐẶT KHOÁN

– Nền móng phải bảo đảm: …

– Vách nhà phải bảo đảm: …

– Địa điểm và quy cách phần bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh phải bảo đảm: …

– Yêu cầu về các lầu nhà (nếu có): …

– Yêu cầu về trần nhà, mái nhà: …

– Yêu cầu về cổng, cửa chính nhà, cửa hậu nhà: …

– Yêu cầu về quét vôi, quét sơn: …

– Các yêu cầu đặc biệt khác cho căn nhà: …

ĐIỀU 2: NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ TIỀN VỐN ỨNG TRƯỚC

a) Phần nguyên vật liệu bên A cung ứng gồm: …

b) Phần nguyên vật liệu bên B cung ứng gồm: …

c) Chủ đầu tư ứng trước số tiền mua nguyên vật liệu là …đồng.

d) Các bên phải chịu mọi trách nhiệm về chất lượng, số lượng và mọi hậu quả do nguyên vật liệu mình cung ứng.

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

3.1 Tự tổ chức mọi công việc sau khi đã nhận khoán, bảo đảm thời hạn khoán, chất lượng và kỹ thuật xây dựng, sửa chữa nhà theo yêu cầu cụ thể của bên A.

3.2. Bảo quản và sử dụng tiết kiệm các nguyên vật liệu trong thời gian làm việc. Hư hỏng phương tiện hoặc mất mát nguyên vật liệu bên B phải chịu trách nhiệm (nếu bên A ở tại chổ và nhận trách nhiệm bảo quản nguyên vật liệu, công cụ lao động ngoài giờ làm việc thì mất mát vào thời gian nào trách nhiệm thuộc bên đó).

3.3. Khi kết quả công việc chưa bàn giao cho bên A thì bên B phải chịu mọi rủi ro xảy ra, trừ trường hợp bất khả kháng.

3.4. Phải sửa chữa kịp thời những sai sót khi bên A phát hiện mà không được tính thêm tiền công.

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

4.1. Cung ứng đầy đủ các điều kiện vật chất, nguyên vật liệu, giấy tờ pháp lý, tài liệu, họa đồ … cho bên B đúng với thỏa thuận.

4.2. Chuẩn bị chổ ở cho … người bên B, lo ăn ngày … bữa cơm cho … người thợ (nếu bên B có yêu cầu).

4.3. Bên đặt khoán phải chịu trách nhiệm trước chính quyền khi kiểm tra các thủ tục pháp lý về xây dựng, sửa chữa phải bồi thường hợp đồng cho bên B khi bị chính quyền đình chỉ công việc.

ĐIỀU 5: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Thời gian sửa chữa căn nhà dự kiến hoàn thành trong thời gian không quá … ngày (hoặc tháng).

Bên đặt khoán sẽ thanh toán trên cơ sở tiến độ việc.

– Đợt 1: Sau khi ký hợp đồng … % giá trị tổng công thợ.

– Đợt 2: Sau khi hoàn thành …% căn nhà sẽ thanh toán … % giá trị … tổng công thợ.

– Đợt cuối sau khi nhận bàn giao toàn bộ việc khoán và quyết toán công nợ.

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Các bên cam kết cùng nhau thực hiện hợp đồng. Nếu trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc các bên sẽ trao đổi trên tinh thần hợp tác, trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì việc tranh chấp sẽ được phán quyết bởi tòa án.

Xem thêm: Quạt Máy Làm Mát Lạnh Không Khí, Mua Máy Làm Mát Không Khí Loại Nào Tốt Nhất

Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *