GIÁ MÁY BƠM CHÌM TSURUMI

Danh mục: Máy bơm chìm hút ít nước thải - bùn loãngTag: bơm chìm hút bùn nhật, bơm chìm nước thải nhật, bơm hút ít bùn nhật, bơm nước thải nhật, sản phẩm bơm chìm nhật
*
*
*
Thanh khô tân oán trên nhà

BẢNG GIÁ BƠM CHÌM NƯỚC THẢI, BƠM CHÌM XÂY DỰNG TSURUMI

39Giá bơm chìm nước thải Tsurumi 80 BZ41.51,5380/506,21,41080 33.610.000 Japan
40Giá bơm chìm nước thải Tsurungươi 100 BZ42.22,2380/508,61,810100 33.010.000 Japan
41Giá bơm chìm nước thải Tsurumi 100 BZ43.73,7380/5011,22,110100 39.050.000 Japan
42Giá bơm chìm nước thải Tsurumày 100 BZ45.55,5380/50152,110100 62.210.000 Japan
43Giá bơm chìm nước thải Tsurumày 100 BZ47.57,5380/50142,110100 66.980.000 Japan
44Giá bơm chìm nước thải Tsurumi 100 BZ41111380/50212,610100 91.590.000 Japan
45Giá bơm chìm nước thải Tsurungươi 100 BZ411H11380/5022,62,610100 92.180.000 Japan
46Giá bơm chìm nước thải Tsurungươi 100 BZ41515380/50283,510100 158.740.000 Japan
47Giá bơm chìm nước thải Tsurungươi TOS 100BZ41515380/50283,510100 173.580.000 Japan
SERIE C : BƠM CHÌM NƯỚC THẢI – CÁNH CẮT TSURUMI
48Giá bơm chìm nước thải Tsurungươi 50C2.75S0,75220/5011,50,35650 18.150.000 Japan
49Giá bơm chìm nước thải Tsurumi 50CA2.75SGiá bơm chìm nước thải Tsurumày 0,75220/5011,50,35650 23.400.000 Japan
50Giá bơm chìm nước thải Tsurungươi 50C2.750,75380/5011,50,35650 12.700.000 Japan
51Giá bơm chìm nước thải Tsurumi 80C21.51,5380/50130,8680 17.340.000 Japan
52Giá bơm chìm nước thải Tsurumày 100C42.22,2380/5013,51,16100 24.770.000 Japan
53Giá bơm chìm nước thải Tsurungươi 100C43.73,7380/5016,11,76100 29.360.000 Japan
54Giá bơm chìm nước thải Tsurumày 100C45.55,5380/50182,228100 56.4đôi mươi.000 Japan
55Giá bơm chìm nước thải Tsurungươi 100C47.57,5380/5022,52,58100 59.850.000 Japan
56Giá bơm chìm nước thải Tsurungươi 100C41111380/5025,52,78100 88.190.000 Japan
57Giá bơm chìm nước thải Tsurungươi 50CA2.750,75380/5011,50,35650 17.630.000 Japan
58Giá bơm chìm nước thải Tsurumi 80CA21.51,5380/50130,8680 22.660.000 Japan
59Giá bơm chìm nước thải Tsurumày 80C22.2-CR2,2380/50210,751080 27.930.000 Japan
60Giá bơm chìm nước thải Tsurungươi 80C23.7-CR3,7380/50290,651080 31.490.000 Japan
61Giá bơm chìm nước thải Tsurumi 80C25.5-CR5,5380/50321,351080 83.360.000 Japan
62Giá bơm chìm nước thải Tsurumi 80C27.5-CR7,5380/503811080 84.760.000 Japan
63Giá bơm chìm nước thải Tsurumày 80C211-CR11380/50471,21080 96.400.000 Japan

SERIE U : BƠM CHÌM NƯỚC THẢI (SINH HOẠT , Y TẾ ) – CÁNH XOÁY TSURUMI

64Máy bơm thả chìm Tsurungươi 40U2.25S0,25220/507,80,28540 7.780.000 Japan
65Máy bơm thả chìm Tsurungươi 50U2.4S0,4220/5011,10,28550 8.8trăng tròn.000 Japan
66Máy bơm thả chìm Tsurumi 40UA2.25S0,25220/507,80,28540 9.410.000 Japan
67Máy bơm thả chìm Tsurungươi 50UA2.4S0,4220/5011,10,28550 10.890.000 Japan
68Máy bơm thả chìm Tsurumày 40U2.250,25380/507,80,28640 7.780.000 Japan
69Máy bơm thả chìm Tsurumi 50U2.40,4380/5011,10,28650 8.970.000 Japan
70Máy bơm thả chìm Tsurungươi 50U2.750,75380/5013,10,28650 10.890.000 Japan
71Máy bơm thả chìm Tsurungươi 50U21.51,5380/50trăng tròn,50,33650 15.1trăng tròn.000 Japan
72Máy bơm thả chìm Tsurumày 80U2.750,75380/5011,50,48680 11.380.000 Japan
73Máy bơm thả chìm Tsurungươi 80U21.51,5380/5015,50,6680 15.270.000 Japan
74Máy bơm thả chìm Tsurumày 80U22.22,2380/5018,80,8880 21.6trăng tròn.000 Japan
75Máy bơm thả chìm Tsurumày 80U23.73,7380/5023,51,1880 29.950.000 Japan

SERIE PU : BƠM CHÌM NƯỚC THẢI (SINH HOẠT , Y TẾ ) – CÁNH XOÁY TSURUMI

76Bơm nước thải Tsurungươi 40PU2.15S0,15220/505,90,2540 4.490.000 Japan
77Bơm nước thải Tsurumi 50PU2.15S0,15220/505,90,2550 4.980.000 Japan
78Bơm nước thải Tsurumi 40PU2.25S0,25220/5070,21540 7.440.000 Japan
79Bơm nước thải Tsurumày 50PU2.4S0,4220/509,80,27550 7.780.000 Japan
80Bơm nước thải Tsurungươi 50PU2.75S0,75220/5013,70,36550 10.300.000 Japan
81Bơm nước thải Tsurumày 40PUA2.15S0,15220/505,90,2540 6.020.000 Japan
82Bơm nước thải Tsurumày 40PUA2.25S0,25220/5070,21540 9.160.000 Japan
83Bơm nước thải Tsurumày 50PUA2.4S0,4220/509,80,27550 9.610.000 Japan
84Bơm nước thải Tsurumi 50PUA2.75S0,75220/5013,70,36550 13.100.000 Japan
85Bơm nước thải Tsurumày 40PUW2.15S0,15220/505,90,2540 7.110.000 Japan
86Bơm nước thải Tsurungươi 40PUW2.25S0,25220/5070,21540 12.660.000 Japan
87Bơm nước thải Tsurumi 50PUW2.4S0,4220/509,80,27550 13.300.000 Japan
88Bơm nước thải Tsurumày 40PUZ2.25S0,25220/5070,21540 7.160.000 Japan
89Bơm nước thải Tsurumi 50PUZ2.4S0,4220/509,80,27550 7.450.000 Japan
90Bơm nước thải Tsurungươi 50PUZ2.75S0,75220/5013,70,36550 9.650.000 Japan
91Bơm nước thải Tsurumi 40PU2.150,15380/505,90,2640 4.490.000 Japan
92Bơm nước thải Tsurumi 40PU2.250,25380/5070,21640 7.190.000 Japan
93Bơm nước thải Tsurumày 50PU2.40,4380/509,80,27650 7.780.000 Japan
94Bơm nước thải Tsurumày 50PU2.750,75380/5013,70,36650 8.080.000 Japan
95Bơm nước thải Tsurumi 80PU21.51,5380/5015,20,78680 13.790.000 Japan
96Bơm nước thải Tsurumi 80PU22.22,2380/50180,82680 23.870.000 Japan
97Bơm nước thải Tsurumày 80PU23.73,7380/50240,95680 29.560.000 Japan
98Bơm nước thải Tsurungươi 40PUA2.150,15380/505,90,2640 5.760.000 Japan
99Bơm nước thải Tsurungươi 40PUA2.250,25380/5070,21640 9.160.000 Japan
100Bơm nước thải Tsurungươi 50PUA2.40,4380/509,80,27650 9.460.000 Japan
101Bơm nước thải Tsurungươi 50PUA2.750,75380/5013,70,36650 10.640.000 Japan
102Bơm nước thải Tsurungươi 80PUA21.51,5380/5015,20,78680 19.930.000 Japan
103Bơm nước thải Tsurumày 80PUA22.22,2380/50180,82680 27.960.000 Japan
104Bơm nước thải Tsurungươi 80PUA23.73,7380/50240,95680 34.300.000 Japan
105Bơm nước thải Tsurungươi 40PUW2.150,15380/5015,20,78640 6.900.000 Japan
106Bơm nước thải Tsurungươi 40PUW2.250,25380/5070,21640 12.260.000 Japan
107Bơm nước thải Tsurumi 50PUW2.40,4380/509,80,27650 12.900.000 Japan
108Bơm nước thải Tsurungươi 50PUW2.750,75380/5013,70,36650 13.740.000 Japan
109Bơm nước thải Tsurungươi 80PUW21.51,5380/5015,20,78680 21.610.000 Japan
110Bơm nước thải Tsurumày 80PUW22.22,2380/50180,82680 28.060.000 Japan
111Bơm nước thải Tsurungươi 80PUW23.73,7380/50240,95680 35.370.000 Japan

SERIE MG : BƠM CHÌM NƯỚC THẢI – CÁNH NGHIỀN RÁC TSURUMI

112Bơm nước thải Tsurumày 32MG21.51,5380/50250,14632 28.880.000 Japan
113Bơm nước thải Tsurumày 50MG22.22,2380/50250,32650 45.630.000 Japan
114Bơm nước thải Tsurungươi 50MG23.73,7380/50350,32650 48.840.000 Japan
115Bơm nước thải Tsurumày TOS32MG21.51,5380/50250,14632 34.530.000 Japan
116Bơm nước thải Tsurungươi TOS50MG22.22,2380/50250,32650 52.840.000 Japan
117Bơm nước thải Tsurumày TOS50MG23.73,7380/50350,32650 54.590.000 Japan

SERIE SQ : BƠM CHÌM NƯỚC THẢI INOX 304 – CÁNH KÍN TSURUMI

118Giá bơm nước thải Tsurungươi 40SQ 2.25S0,25220/507,50,2540 17.630.000 Japan
119Giá bơm nước thải Tsurumày 50SQ 2.4S0,4220/5010,50,24550 18.360.000 Japan
120Giá bơm nước thải Tsurumày 40SQ 2.250,25380/507,50,2640 17.630.000 Japan
121Giá bơm nước thải Tsurumày 50SQ 2.40,4380/5010,50,24650 18.800.000 Japan
122Giá bơm nước thải Tsurumày 50SQ 2.750,75380/5014,30,3650 21.580.000 Japan

SERIE FQ : BƠM CHÌM NƯỚC THẢI – CÁNH HỞ TSURUMI

123Giá bơm nước thải Tsurumày 50SFQ 2.4S0,4220/50110,3550 48.170.000 Japan
124Giá bơm nước thải Tsurumày 50SFQ 2.40,4380/50110,3650 44.160.000 Japan
125Giá bơm nước thải Tsurumày 50SFQ 2.750,75380/50140,42650 50.380.000 Japan
126Giá bơm nước thải Tsurungươi 80SFQ 21.51,5380/50210,65680 44.490.000 Japan
127Giá bơm nước thải Tsurumày 80SFQ 23.73,7380/50251,15680 81.140.000 Japan
128Giá bơm nước thải Tsurumi 80SFQ 25.55,5380/50301,35880 199.590.000 Japan
129Giá bơm nước thải Tsurumi 80SFQ 27.57,5380/50352880 199.590.000 Japan
130Giá bơm nước thải Tsurungươi 80SFQ 21111380/5042,51,95880 242.970.000 Japan
131Giá bơm nước thải Tsurungươi TOS 80SFQ 25.55,5380/50301,35880 294.500.000 Japan
132Giá bơm nước thải Tsurumày TOS 80SFQ 27.57,5380/50352880 310.860.000 Japan
133Giá bơm nước thải Tsurumày TOS 80SFQ 21111380/5042,51,95880 354.250.000 Japan

SERIE LB : BƠM CHÌM BẰNG NHỰA TSURUMI

134Bơm chìm bằng vật liệu nhựa Tsurumày LB-4800.48220/50130,23550 5.930.000 Taiwan
135Bơm chìm bởi vật liệu bằng nhựa Tsurumi LB-480A0.48220/50130,23550 9.8trăng tròn.000 Taiwan
136Bơm chìm bằng vật liệu bằng nhựa Tsurungươi LB-8000.75220/50150,31550 (80) 8.160.000 Taiwan
137Bơm chìm bởi nhựa Tsurumày LB-800A0.75220/50150,31550 (80) 11.590.000 Taiwan

SERIE HS : BƠM CHÌM NƯỚC THẢI – XÂY DỰNG TSURUMI

138Bơm chìm hố móng Tsurumày HS2.4S0.40220/50120,21550 5.050.000 Taiwan
139Bơm chìm hố móng Tsurungươi HS2.75S0.75220/50180,3550 8.0đôi mươi.000 Taiwan
140Bơm chìm hố móng Tsurungươi HS3.75S0.75220/50180,3550 8.060.000 Taiwan
SERIE HSZ : BƠM CHÌM NƯỚC THẢI – XÂY DỰNG TSURUMI
141Bơm chìm hố móng Tsurumi HSZ2.4S0.40220/50120,21550 5.750.000 Taiwan
142Bơm chìm hố móng Tsurumi HSZ2.75S0.75220/50180,3550 8.390.000 Taiwan
143Bơm chìm hố móng Tsurumày HSZ3.75S0.75220/50180,3550 8.390.000 Taiwan
SERIE NK : BƠM CHÌM NƯỚC THẢI – XÂY DỰNG TSURUMI
144Bơm chìm hố móng Tsurungươi NK2-151,5220/50200,42550 43.350.000 Japan
145Bơm chìm hố móng Tsurungươi NK2-222,2220/50240,53550 47.690.000 Japan

SERIE LSC : BƠM CHÌM BẰNG NHỰA THÁO NƯỚC TSURUMI

146Bơm chìm bởi vật liệu bằng nhựa Tsurumày LSC1.4S0.48220/50110,17550 7.410.000 Taiwan
SERIE LSPhường : BƠM CHÌM BẰNG NHỰA THÁO NƯỚC TSURUMI
147Bơm chìm bởi nhựa Tsurungươi LSP1.4S0.48220/50110,17550 10.660.000 Taiwan
SERIE KTV : BƠM CHÌM NƯỚC THẢI – XÂY DỰNG TSURUMI
148Bơm nước thải thả tõm Tsurungươi KTV2-80,75380/50150,32550 13.500.000 Japan
149Bơm nước thải thả tõm Tsurumi KTV2-151,5380/50200,43850 đôi mươi.910.000 Japan
150Bơm nước thải thả tõm Tsurumi KTV2-222,2380/50240,53850 23.030.000 Japan
151Bơm nước thải thả tõm Tsurumi KTV2-373,7380/50270,83850 32.290.000 Japan
152Bơm nước thải thả tõm Tsurungươi KTV2-37H3,7380/50340,5850 32.290.000 Japan
153Bơm nước thải thả tõm Tsurungươi KTV3-555,5380/50350,98850 38.040.000 Japan

SERIE KTVE : BƠM CHÌM NƯỚC THẢI – XÂY DỰNG TSURUMI

154Bơm nước thải tạo ra Tsurungươi KTVE2.750,75380/50150,32550 22.170.000 Japan
155Bơm nước thải kiến thiết Tsurumi KTVE21.51,5380/50200,43850 29.860.000 Japan
156Bơm nước thải desgin Tsurumày KTVE22.22,2380/50240,53850 32.190.000 Japan
157Bơm nước thải tạo ra Tsurungươi KTVE33.73,7380/50270,83850 46.770.000 Japan
SERIE KTZ : BƠM CHÌM NƯỚC THẢI – XÂY DỰNG TSURUMI
158Bơm nước thải xuất bản Tsurungươi KTZ 21.51,5380/50210,45850 22.110.000 Japan
159Bơm nước thải xây cất Tsurumày KTZ 22.22,2380/50280,5850 23.580.000 Japan
160Bơm nước thải xây dừng Tsurumi KTZ 23.73,7380/50370,45850 36.790.000 Japan
161Bơm nước thải tạo Tsurumi KTZ 31.51,5380/50140,68880 22.170.000 Japan
162Bơm nước thải kiến thiết Tsurumi KTZ 32.22,2380/50210,8880 24.270.000 Japan
163Bơm nước thải thi công Tsurumày KTZ 33.73,7380/50290,9880 35.860.000 Japan
164Bơm nước thải gây ra Tsurumi KTZ 35.55,5380/50321,1880 39.540.000 Japan
165Bơm nước thải gây ra Tsurumi KTZ 43.73,7380/50181,428100 36.310.000 Japan
166Bơm nước thải gây ra Tsurumi KTZ 45.55,5380/50221,788100 39.110.000 Japan
167Bơm nước thải thi công Tsurungươi KTZ 47.57,5380/50401,48100 53.640.000 Japan
168Bơm nước thải desgin Tsurumày KTZ 41111380/50491,418100 64.910.000 Japan
169Bơm nước thải xây dừng Tsurungươi KTZ 67.57,5380/503128150 55.480.000 Japan
170Bơm nước thải gây ra Tsurungươi KTZ 61111380/50322,58150 64.910.000 Japan
SERIE KTZE : BƠM CHÌM NƯỚC THẢI – XÂY DỰNG TSURUMI
171Bơm nước thải xây dựng Tsurumày KTZE 21.51,5380/50210,45850 23.1đôi mươi.000 Japan
172Bơm nước thải gây ra Tsurumày KTZE 31.51,5380/50150,68880 23.160.000 Japan
173Bơm nước thải xuất bản Tsurumi KTZE 22.22,2380/50260,5850 24.670.000 Japan
174Bơm nước thải tạo Tsurungươi KTZE 32.22,2380/50200,8880 25.390.000 Japan
175Bơm nước thải xây đắp Tsurumày KTZE 23.73,7380/50370,45850 38.430.000 Japan
176Bơm nước thải tạo Tsurumày KTZE 33.73,7380/50290,9880 37.500.000 Japan
177Bơm nước thải xây đắp Tsurungươi KTZE43.73,7380/50181,448100 37.980.000 Japan
SERIE KRS : BƠM CHÌM NƯỚC THẢI – XÂY DỰNG TSURUMI
178Bơm nước thải thiết kế Tsurumi KRS2-C32,2380/50131880 40.410.000 Japan
179Bơm nước thải kiến tạo Tsurumày KRS2-C43,7380/50141,78100 44.430.000 Japan
180Bơm nước thải thiết kế Tsurumi KRS2-C67,5380/50192,88150 60.360.000 Japan
181Bơm nước thải thiết kế Tsurumi KRS2-D33,7380/50271,4880 45.5trăng tròn.000 Japan
182Bơm nước thải thiết kế Tsurumày KRS2-D45,5380/502028100 53.810.000 Japan
183Bơm nước thải phát hành Tsurungươi KRS2-D611380/50223,78150 74.110.000 Japan
184Bơm nước thải kiến thiết Tsurungươi KRS2-8S11380/50175,58200 83.490.000 Japan
185Bơm nước thải tạo ra Tsurumày KRS 81515380/50226,28200 115.440.000 Japan
186Bơm nước thải desgin Tsurungươi KRS 81918,5380/5029510200 194.690.000 Japan
187Bơm nước thải thi công Tsurumi KRS 82222380/50355,510200 189.290.000 Japan
188Bơm nước thải gây ra Tsurungươi KRS 822L22380/5026610200 189.290.000 Japan
189Bơm nước thải chế tạo Tsurumày KRS 102222380/50121210250 246.370.000 Japan
190Bơm nước thải xây đắp Tsurumày KRS-433380/50151,88100 45.950.000 Japan
191Bơm nước thải xây đắp Tsurumi KRS-633380/5083,28150 49.470.000 Japan
192Bơm nước thải phát hành Tsurumi KRS-65.55,5380/50173,18150 61.7trăng tròn.000 Japan
193Bơm nước thải kiến tạo Tsurumày KRS2-699380/50214,28150 85.980.000 Japan
194Bơm nước thải desgin Tsurungươi KRS-85.55,5380/50104,98200 66.210.000 Japan
195Bơm nước thải xây dừng Tsurungươi KRS2-899380/50155,48200 83.270.000 Japan
SERIE GSZ : BƠM CHÌM NƯỚC THẢI – XÂY DỰNG TSURUMI
196Giá bơm nước thải Tsurumi GSZ5-37-437380/50448,510200 413.650.000 Japan
197Giá bơm nước thải Tsurumi GSZ5-37-4H37380/5060510150 441.170.000 Japan
198Giá bơm nước thải Tsurungươi GSZ3-45-445380/5046910200 493.070.000 Japan
199Giá bơm nước thải Tsurungươi GSZ4-45-445380/50478,310200 493.070.000 Japan
200Giá bơm nước thải Tsurungươi GSZ-55-455380/50471110250 618.230.000 Japan
201Giá bơm nước thải Tsurungươi GSZ-75-475380/505212,510250 734.650.000 Japan
SERIE LH : GIÁ BƠM CHÌM NƯỚC THẢI – XÂY DỰNG LOẠI ĐẨY CAO TSURUMI
202Giá bơm nước thải Tsurumày LH42222380/50632,410100 189.140.000 Japan
203Giá bơm nước thải Tsurungươi LH43030380/50802,310100 208.700.000 Japan
204Giá bơm nước thải Tsurumày LH61515380/50542,410150 133.610.000 Japan
205Giá bơm nước thải Tsurungươi LH61919380/50414,410150 192.870.000 Japan
206Giá bơm nước thải Tsurumày LH62222380/50513,710150 189.140.000 Japan
207Giá bơm nước thải Tsurumày LH63737380/50802,410150 332.600.000 Japan
208Giá bơm nước thải Tsurumày LH64545380/5080310150 375.460.000 Japan
209Giá bơm nước thải Tsurumày LH67575380/501312,510150 792.990.000 Japan
210Giá bơm nước thải Tsurumày LH83737380/50515,410200 338.660.000 Japan
211Giá bơm nước thải Tsurungươi LH84545380/50505,410200 362.940.000 Japan
212Giá bơm nước thải Tsurungươi LH85555380/50705,710200 718.480.000 Japan
213Giá bơm nước thải Tsurumi LH87575380/50706,510200 763.990.000 Japan
214Giá bơm nước thải Tsurungươi LH6110110380/50177320110 917.030.000 Japan
215Giá bơm nước thải Tsurungươi LH8110110380/501076,520110 917.030.000 Japan
SERIE KTD : BƠM CHÌM NƯỚC THẢI – XÂY DỰNG BƠM BÙN ĐẶT , CÁT TSURUMI
216Giá chào bán bơm thả chìm Tsurungươi KTD22.02380/50200,5850 24.670.000 Japan
217Giá chào bán bơm thả chìm Tsurumày KTD33.03380/50220,8880 37.500.000 Japan
SERIE KTV SLURRY : BƠM CHÌM NƯỚC THẢI – XÂY DỰNG, BƠM BÙN TSURUMI
218Giá cung cấp bơm thả chìm Tsurungươi KTV2-502380/50200,41850 28.660.000 Japan
219Giá buôn bán bơm thả chìm Tsurumi KTV2-803380/50220,71880 34.680.000 Japan
SERIE KRS SLURRY : BƠM CHÌM NƯỚC THẢI – XÂY DỰNG, BƠM BÙN TSURUMI
220Giá phân phối bơm thả chìm Tsurumi KRS2-804380/50161,6880 65.510.000 Japan
221Giá bán bơm thả chìm Tsurumày KRS2-1006380/50172,38100 68.600.000 Japan
222Giá chào bán bơm thả chìm Tsurumày KRS2-1509380/50223,28150 82.570.000 Japan

SERIE NKZ SLURRY : BƠM CHÌM NƯỚC THẢI – XÂY DỰNG, BƠM BÙN TSURUMI

223Giá buôn bán bơm thả chìm Tsurungươi NKZ3-C32,2380/50120,9880 43.350.000 Japan
224Giá buôn bán bơm thả chìm Tsurungươi NKZ3-D33,7380/50171,5880 47.690.000 Japan
225Giá buôn bán bơm thả chìm Tsurungươi NKZ3-80H5,5380/50251,5880 65.400.000 Japan
226Giá chào bán bơm thả chìm Tsurungươi NKZ3-C43,7380/50171,58100 47.690.000 Japan
227Giá buôn bán bơm thả chìm Tsurumày NKZ3-D45,5380/501928100 55.600.000 Japan
228Giá buôn bán bơm thả chìm Tsurumày NKZ3-100H11380/50292,48100 89.300.000 Japan
229Giá buôn bán bơm thả chìm Tsurungươi NKZ3-D611380/502248150 76.230.000 Japan
SERIE GPN SLURRY : BƠM CHÌM NƯỚC THẢI – XÂY DỰNG, BƠM BÙN TSURUMI
230Giá buôn bán bơm thả chìm Tsurungươi GPN35.55,5380/50161,98150 68.9đôi mươi.000 Japan
231Giá buôn bán bơm thả chìm Tsurumày GPN41111380/50193,28200 100.610.000 Japan
232Giá bán bơm thả chìm Tsurumi GPN41515380/5021,54,1110100 114.900.000 Japan
233Giá chào bán bơm thả chìm Tsurumày GPN42222380/50343,710100 361.960.000 Japan
234Giá buôn bán bơm thả chìm Tsurumày GPN62222380/5030510150 361.960.000 Japan

SERIE GSZ SLURRY : BƠM CHÌM NƯỚC THẢI – XÂY DỰNG, BƠM BÙN TSURUMI

235Giá buôn bán bơm thả chìm Tsurumày GSZ5-22-622380/5021910200 343.540.000 Japan
236Giá buôn bán bơm thả chìm Tsurumày GSZ5-37-637380/502910,510200 463.060.000 Japan

SERIE LH SLURRY : BƠM CHÌM NƯỚC THẢI – XÂY DỰNG, BƠM BÙN TSURUMI

237Giá bán bơm thả chìm Tsurungươi LH23.0W3380/50400,62050 46.160.000 Japan
238Giá buôn bán bơm thả chìm Tsurumi LH25.5W5,5380/50640,52050 89.720.000 Japan
239Giá cung cấp bơm thả chìm Tsurumày LH33.03380/50800,72080 46.160.000 Japan
240Giá bán bơm thả chìm Tsurumày LH311W11380/50800,72080 143.240.000 Japan
241Giá chào bán bơm thả chìm Tsurumày LH322W22380/501020,92080 277.990.000 Japan
242Giá buôn bán bơm thả chìm Tsurumi LH430W30380/501231,220100 323.220.000 Japan
SERIE HSD SLURRY: BƠM CHÌM HÚT BÙN – XÂY DỰNG TSURUMI
243Giá phân phối bơm thả chìm Tsurumày HSD2.55S0,55220/50130,22550 11.220.000 Japan

– Đơn giá không bao gồm thuế 10% VAT (đề nghị đem VAT)– Xuất xứ: TSURUMI. CO, CQ đầy đủ– Thời gian bảo hành: 12 tháng

Giới thiệu về trang bị bơm chìm hút ít nước thải – hút ít bùn Tsurumi

Máy bơm chìm hút nước thải Tsurumi là một trong những trong số những loại bơm chìm được người tiêu dùng Việt yêu chuộng với áp dụng nhiều duy nhất hiện giờ. Dòng bơm này được thêm vào tại nước Nhật, áp dụng các technology tiên tiến và phát triển, văn minh đề nghị tất cả chất lượng không nhỏ. Dòng bơm này được nhập khẩu nguim mẫu về VN với không thiếu triệu chứng từ CO/CQ.

Bạn đang xem: Giá máy bơm chìm tsurumi

Lúc nói đến thương hiệu Tsurumi là nhắc tức thì mang lại loại bơm chìm hút ít nước thải. Tsurungươi không đa dạng và phong phú về chủng các loại bơm mà lại chỉ siêng phân phối cái bơm chìm, trong các số ấy trông rất nổi bật độc nhất là bơm chìm hút ít nước thải. Tuy chỉ chuyên về dòng bơm chìm tuy vậy thành phầm của Tsurumi lại hết sức phong phú về mẫu thiết kế tương tự như năng lực áp dụng.

Ứng dụng của bơm chìm nước thải – bùn loãng Tsurumi

Máy bơm chìm nước thải Tsurumi vô cùng đa dạng về mẫu mã phải có tác dụng áp dụng trong vô số nhiều nghành nghề nhỏng công nghiệp, nông nghiệp & trồng trọt, xây dừng, gia dụng. Tại từng lĩnh vực, Máy bơm nước Tsurumi thả chìm đều có gần như ngoại hình, tính năng riêng rẽ, đáp ứng nhu cầu nhu yếu thực hiện thực tế của chúng ta. ví dụ như, trong nghành gây ra, Tsurungươi tất cả những mã nhỏng GPN, NKZ, GSZ, LH, HSD,… Loại thứ bơm thực hiện vào xây đắp xung quanh vấn đề có thể bơm được nước thải thì còn hoàn toàn có thể bơm được bùn loãng, rất có thể được tích thích hợp đồn đãi năng lượng điện để sản phẩm bơm trường đoản cú hoạt động.

Xem thêm: Thuê Phòng Trọ Có Máy Lạnh Ở Gò Vấp Giá Rẻ, Tiện Nghi, Thuê Phòng Trọ Có Máy Lạnh Tháng 07/2021

Đa dạng tuyệt nhất về kiểu dáng chính là loại bơm nước thải công nghiệp Tsurumi. Dòng bơm này cũng có thể bơm, hút được nước thải, nước lẫn tạp chất. Ngoài ra, trang bị bơm còn rất có thể vận động tiếp tục, ổn định, thỏa mãn nhu cầu nhu yếu sử dụng trong công nghiệp. Không những vậy, số đông những thành phầm bơm chìm nước thải công nghiệp Tsurumi số đông có chức năng kết hợp với hệ thống khớp nối auto (auto coupling) giúp cần sử dụng dễ ợt kết nối, tháo dỡ gỡ lắp thêm bơm cùng với con đường ống dẫn nước. Bên cạnh đó, sản phẩm bơm chìm nước thải Tsurumày còn có thể bơm được nước thải truyền nhiễm axit, gồm tính ăn mòn đáp ứng nhu cầu được nhu cầu áp dụng trong số ngành công nghiệp đặc điểm. Cũng để đáp ứng nhu cầu tính đặc thù, có một vài thành phầm bơm chìm nước thải Tsurumày được vật dụng thêm cánh cắt, cánh khuấy, cánh nghiền rác rưởi. Các nhiều loại cánh này góp thứ bơm rất có thể giảm, khuấy, ép rác, tăng thêm sự tiện dụng, công dụng cho người sử dụng.

Tuy thuộc dòng bơm được chế tạo tại châu Á nhưng máy bơm chìm nước thải Tsurumi có quality không còn thua kém các thành phầm nhập vào từ bỏ châu Âu. Không những vậy, giả dụ xét về tính chuyên được sự dụng thì Tsurungươi “ăn đứt” các kẻ thù không giống. Do đó, hiện nay, người tiêu dùng Việt đã rất ưa chuộng cùng thực hiện nhiều vật dụng bơm chìm nước thải Tsurumày.