Công ty tnhh máy lọc nước trường tiền

Qui cách:43x30x105 (cm); Vỏ inox 304 không gỉ
Điện thế:220V-50Hz
Công suất:Nóng :15 lít/h; Lạnh: 12 lít/h(bao gồm đồng hồ đeo tay hiển thị ánh sáng nóng)
Hệ thống lọc:2 cung cấp lọc (Lọc thô, thanh lọc than hoạt tính)
Diệt khuẩn:Đèn tia rất tím UV 14W.220V.50HZ, Vỏ inox

Bạn đang xem: Công ty tnhh máy lọc nước trường tiền


Qui cách:43x30x105 (cm); Vỏ inox 304 ko gỉ
Điện thế:220V-50Hz
Công suất:Nóng: 12 lít/h; Lạnh: 12 lít/h(có đồng hồ thời trang hiển thị ánh sáng nóng)
Hệ thống lọc:6 cấp thanh lọc (gồm 1 lọc RO 100GDP 10 inch)
Diệt khuẩn:Đèn tia cực tím UV 14W.220V.50HZ, Vỏ inox


Qui cách:43x53x123 (cm); Vỏ inox 304 không gỉ
Điện thế:220V-50Hz
Công suất:Nóng :12 lít/h;Nguội: 12 lít/h; Lạnh: 12 lít/h(gồm đồng hồ thời trang hiển thị nhiệt độ nóng)
Hệ thống lọc:5 cấp lọc (có 01 lọc RO 100GDP.. 10 inch)
Diệt khuẩn:Đèn tia rất tím UV 14W.220V.50HZ, Vỏ inox


Qui cách:43x53x123 (cm); Vỏ inox 304 không gỉ
Điện thế:220V-50Hz
Công suất:Nóng :12 lít/h; Nguội: 12 lít/h; Lạnh: 12 lít/h(có đồng hồ đeo tay hiển thị nhiệt độ nóng)
Hệ thống lọc:5 cung cấp lọc (có 01 thanh lọc RO 100GDP.. 10 inch)
Diệt khuẩn:Đèn tia cực tím UV 14W.220V.50HZ, Vỏ inox


Qui cách:45x45x126 (cm); Vỏ inox 304 không gỉ
Điện thế:220V-50Hz
Công suất:Nóng:15 lít/h; Nguội:15 lít/h; Lạnh:12 lít/h(gồm đồng hồ đeo tay hiển thị ánh nắng mặt trời nóng)
Hệ thống lọc:3 cung cấp lọc (thanh lọc thô, thanh lọc than, ion resin)
Diệt khuẩn:Đèn tia rất tím UV 14W.220V.50HZ, Vỏ inox


Qui cách:45x45x148 (cm); Vỏ inox 304 ko gỉ
Điện thế:220V-50Hz
Công suất:Nóng :12 lít/h; Nguội: 12 lít/h; Lạnh: 12 lít/h(gồm đồng hồ hiển thị nhiệt độ nóng)
Hệ thống lọc:6 cấp lọc ( Trong số đó có một thanh lọc RO.100GDP-10")
Diệt khuẩn:Đèn tia rất tím UV 14W.220V.50HZ, Vỏ inox

Qui cách:130x62x168(cm); Vỏ inox 304 không gỉ
Điện thế:220V-50Hz
Công suất:500 lít/h
Hệ thống lọc:7 hệ thống thanh lọc ( sơ thanh lọc, tinc lọc, làm giảm bớt mùi cùng 2 màng RO membrane vỏ inox 4040)
Khử trùng:Đèn tia rất tím UV 32W.220V.50HZ, Vỏ inox cùng trang bị ozone 400mg

Qui cách:72x71x158 (cm); Vỏ inox 304 không gỉ
Điện thế:220V-50Hz
Công suất:300 lít/h
Hệ thống lọc:5 hệ thống (2 sơ lọc, 2 cột xử trí 50l cùng 1 màng RO membrane vỏ inox 4040)
Khử trùng:Máy ozone 300mg

Xem thêm: 10+ Máy Nóng Lạnh Trực Tiếp " Giá Tốt Tháng 7, 2021, Bình Nóng Lạnh Trực Tiếp

Qui cách:57x55x137 (cm); Vỏ inox 304 không gỉ
Điện thế:220V-50Hz
Công suất:120lít/h
Hệ thống lọc:5 hệ thống lọc (sơ lọc, tinc thanh lọc, đánh tan mùi, 1 màng RO membrane vỏ inox 2040)
Khử trùng:Máy ozone 300mg
Tiện ích:Máy bao gồm thiết bị thùng cất nước120l

Qui cách:53x37x102(cm); Vỏ inox 304 ko gỉ
Điện thế:220V-50Hz - 5A
Công suất:60 lít/h
Hệ thống lọc:7 hệ thống thanh lọc (sơ thanh lọc, tinch lọc, đánh tan mùi, 2 màng RO 10"" 200GDP
Khử trùng:Đèn tia cực tím UV 14W.220V.50HZ, Vỏ inox.

Qui cách:160x60x168 (cm); Vỏ inox 304 không gỉ
Điện thế:220V-50Hz
Công suất:1000 lít/h
Hệ thống lọc:5 hệ thống thanh lọc ( 1 cột inox 5 lõi thô 20"", 3 cột composite 150l)
Khử trùng:Đèn tia cực tím UV 39W.220V.50HZ, Vỏ inox

Qui cách:

200x72x168(cm); Vỏ inox 304 ko gỉ

Điện thế:

220V-50Hz

Công suất:

1000 lít/h

Hệ thống lọc:

6 hệ thống lọc ( sơ lọc, tinc thanh lọc, làm bay mùi và 4 màng RO membrane vỏ inox 4040)

Khử trùng:

Đèn tia cực tím UV 39W.220V.50HZ, Vỏ inox cùng sản phẩm công nghệ ozone 500mg


Qui cách:

280x72x200(cm); Vỏ inox 304 không gỉ

Điện thế:

220V-50Hz

Công suất:

3000 lít/h

Hệ thống lọc:

2 cột sơ thanh lọc inox 10 lõi, 3 cột cách xử trí 150lvới 6 màng RO membrane vỏ inox 8040

Khử trùng:

Đèn tia cực tím UV 39W.220V.50HZ, Vỏ inox và thứ ozone 600mg


Qui cách:

60x38x53(cm); Vỏ inox 304 không gỉ

Điện thế:

220V-50Hz

Công suất:

100lít/h

Hệ thống lọc:

6 hệ thống lọc (sơ lọc, tinc lọc, làm giảm bớt mùi, 1 màng RO membrane 4021 chuyên dùng)


Qui cách:43x13x42 (cm); Vỏ inox 304 ko gỉ
Điện thế:220V-50Hz
Công suất:Nguội: 200 lít/h
Hệ thống lọc:3 hệ thống thanh lọc (thanh lọc thô, lọc than, ion resin)
Khử trùng:Đèn tia rất tím UV 14W.220V.50HZ, Vỏ inox

Qui cách:43x42x46 (cm)
Điện thế:220V-50Hz
Công suất:Nguội: 150 lít/h
Hệ thống lọc:5 hệ thống thanh lọc (lọc thô, thanh lọc than, ion resin)
Khử trùng:Đèn tia cực tím UV 14W.220V.50HZ, Vỏ inox

Qui cách:37x20x54 (cm)
Điện thế:220V-50Hz
Công suất:Nguội: 16 lít/h
Hệ thống lọc:5 hệ thống lọc (bao gồm một lọc RO 100GDP 10")
Khử trùng:Đèn tia rất tím UV 14W.220V.50HZ, Vỏ inox

Qui cách:41x15x68 (cm)
Điện thế:220V-50Hz
Công suất:Nguội: 300 lít/h
Hệ thống lọc:3 hệ thống thanh lọc 20" (lọc thô, thanh lọc than, ion resin)
Khử trùng:Đèn tia cực tím UV 14W.220V.50HZ, Vỏ inox

Qui cách:80x22x48 (cm)
Điện thế:220V-50Hz
Công suất:Nguội: 500 lít/h
Hệ thống lọc:3 hệ thống lọc big 10" (thanh lọc thô, than, ion resin)
Khử trùng:Đèn tia rất tím UV 14W.220V.50HZ, Vỏ inox

Qui cách:60x56x168 (cm); Vỏ inox 304 không gỉ
Điện thế:220V-50Hz
Công suất:500 lít/h
Hệ thống lọc:5 khối hệ thống lọc ( 2 cột giải pháp xử lý inox 50l)
Khử trùng:Đèn tia rất tím UV 32W.220V.50HZ, Vỏ inox

Qui cách:83x54x157 (cm); Vỏ inox 304 ko gỉ
Điện thế:220V-50Hz
Công suất:200 lít/h
Hệ thống lọc:7 khối hệ thống thanh lọc (sơ lọc, tinh thanh lọc, khử mùi cùng 2 màng RO membrane vỏ inox 4021)
Khử trùng:Máy ozone 300mg

*

Phòng Tư vấn hình thức & cung cấp hàng

Điện thoại: (028) 3872 9651 - (028) 3872 9652 - (028) 3872 9152 - (028) 3872 9153