Cách Sửa Máy Tính Casio Fx570Es

lúc bạn có nhu cầu sửa lại lỗi nhập hay hiển thị lại biểu thức với tác dụng vừa tính bên trên máy tính xách tay Casio fx 570ESPLUS ta làm cho như sau:


Sữa lại lỗi nhập

lúc ta mong muốn sữa lổi ta dùng phím

*
*
để duy gửi nhỏ trỏ mang đến chổ yêu cầu chỉnh.

Muốn nắn xóa số nhưng ta buộc phải xóa thì sử dụng phím

*
*
duy chuyển bé trỏ đến vùng phía đằng sau số mà ta cần xóa, rồi ta ấn phím
*
để xoá.

Khi ước ao chèn thêm một số trong những hay như là một phép tính thì ta sử dụng phím

*
*
để duy gửi nhỏ trỏ đến chổ đề xuất cyếu, rồi ta thêm số tốt phnghiền tính vào đó

ê

Hiển thị lại biểu thức với tác dụng vừa tính

Sau khi những lần tính toán thù , sản phẩm giữ biểu thức và kết quả tính toán vào bộ nhớ lưu trữ . Ta ấn phím

*
nhằm hiển thị lại màn hình trước đó( biểu thức cùng công dụng vừa tính), ta ấn
*
thì màn hình trước kia nữa hiện tại lại

Khi màn hình cũ hiện nay lại ta sử dụng phím

*
hoặc
*
để chỉnh sữa phép tính hoặc tính lại( bao gồm cả màn hình hiển thị sẽ tính)

Ấn

*
để con trỏ hiển thị sống dòng đầu của biểu thức . Nếu bạn có nhu cầu chỉnh sữa thì dùng phím
*
duy gửi nhỏ trỏ để chỉnh sửa

Ấn phím

*
màn hình máy tính xách tay đã không trở nên xóa cỗ nhớ

Lưu ý: lúc bé trỏ dựng đúng thì ta sẽ làm việc chế dộ ghi ckém. Lúc bé trỏ nằm ngang ( Ấn Shift INS ờ LineIO) ta được chế độ ghi đè