Cách Sửa Lỗi Truy Xuất Thông Tin Từ Máy Chủ

Thích
*
Yêu
*
Haha
*
Wow
*
Khóc
*
Giận
*
Thích
*

tôi cũng tự nhiên và thoải mái bị vậy. đã xài ầm ầm cái bị luôn luôn ah. bản thân xài sky a820l ai biết giúp bản thân cùng với.