Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2021 Kangaroo Chính Hãng là trung tâm phân phối chính thức của Kangaroo, Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá bán lẻ sản phẩm Máy lọc nước Kangaroo.

STT Tên sản phẩm Mã SP Hạn sử dụng Đơn giá Hình ảnh
1 Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo KG100HQ VTU Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroochinhhang Chính Hãng KG100HQ-VTU 10 năm 6,490,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
2 Máy lọc nước RO Kangaroo KG110AKV Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroochinhhang Chính Hãng KG110AKV 10 5,150,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
3 Máy lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG01G4 có vỏ Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroochinhhang Chính Hãng KG01G4 10 năm 6,090,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
4 Máy lọc nước Kangaroo KG09A3 – 9 Cấp lọc 2 vòi Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroochinhhang Chính Hãng KG09A3 10 Năm 6,590,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
5 Bộ lọc thô đầu nguồn 1 cấp lọc Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroochinhhang Chính Hãng LDN1 650,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
6 Bộ lọc thô đầu nguồn 2 cấp lọc Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroochinhhang Chính Hãng LDN2 1,300,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
7 Máy lọc nước RO Kangaroo KG110AVTU Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroochinhhang Chính Hãng KG110AVTU 10 5,500,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
8 Máy lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG01G4 không vỏ Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroochinhhang Chính Hãng KG01G4KV 10 năm 5,490,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
9 Máy lọc nước RO Kangaroo KG109AKV Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroochinhhang Chính Hãng KG109AKV 10 4,750,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
10 Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HQ không vỏ Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroochinhhang Chính Hãng KG100HQ-KV 10 năm 5,890,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
11 Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen Plus KG100HP vỏ VTU Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroochinhhang Chính Hãng KG100HP-VTU 10 năm 6,590,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
12 Máy lọc nước RO Kangaroo KG109AVTU Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroochinhhang Chính Hãng KG109AVTU 10 5,350,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
13 Máy lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG02G4 có vỏ Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroochinhhang Chính Hãng KG02G4CV 10 năm 6,450,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
14 Máy lọc nước RO Kangaroo KG108AKV Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroochinhhang Chính Hãng KG108AKV 10 4,500,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
15 Bộ lọc thô đầu nguồn 2 cấp lọc Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroochinhhang Chính Hãng LDN3 2,050,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
16 Hệ thống lọc nước đầu nguồn loại 1 bình Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroochinhhang Chính Hãng LDN1B 5,500,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
17 Máy lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG02G4-KV (Không vỏ) Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroochinhhang Chính Hãng KG02G4-KV
*

10 năm

5,790,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
*
18 Máy lọc nước RO Kangaroo KG108AVTU Chức năng : Máy lọc nước RO Kangaroo KG108AKV với 8 cấp lọc, đăc biệt là lõi lọc số 8 cấu tạo từ đá thiên nhiên Maifan bổ sung các tinh chất thiên nhiên cho nước, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.Trực tiếp từ Kangaroochinhhang Chính Hãng KG108AVTU 10 5,100,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
19 Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen Plus KG100HP không vỏ Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroochinhhang Chính Hãng KG100HP-KV
*

10 năm

6,190,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
*
20 Máy lọc nước KANGAROO KG110 KV không tủ Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroochinhhang Chính Hãng KG110KV 5,150,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
21 Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo KG100HA vỏ VTU Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroochinhhang Chính Hãng KG100HA-VTU 10 năm 6,590,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
22 Máy lọc nước Kangaroo KG10A3 Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroochinhhang Chính Hãng KG10A3 3 6,650,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
23 Hệ thống lọc nước đầu nguồn loại 2 bình Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroochinhhang Chính Hãng LDN2B 10,500,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
24 Máy lọc nước Kangaroo KG104A KV Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroochinhhang Chính Hãng KG104A KV 3,850,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
25 Máy lọc nước Kangaroo KG110VTU 9 lõi Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroochinhhang Chính Hãng KG110VTU 5,500,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
26 Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo KG100HA không vỏ Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroochinhhang Chính Hãng KG100HA-KV 10 năm 5,950,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
27 Bộ lọc tổng Composite 1 cột Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroochinhhang Chính Hãng L1C 5,500,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
28 MÁY LỌC NƯỚC KANGAROO KG100HC VTU HYDROGEN Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroochinhhang Chính Hãng KG100HC VTU 8,990,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
29 Máy lọc nước Kangaroo KG104A VTU Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroochinhhang Chính Hãng KG104A-VTU 4,550,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
30 Máy lọc nước Kangaroo KG06G4 VTU Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroochinhhang Chính Hãng KG06G4 4,950,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
31 Máy lọc nước Kangaroo KG08G4 VTU Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroochinhhang Chính Hãng KG08G4 5,100,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
32 Máy lọc nước Kangaroo KG06G4 KV Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroochinhhang Chính Hãng KG06G4 KV 5,150,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
33 Máy lọc nước Kangaroo KG08G4 Không Vỏ Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroochinhhang Chính Hãng KG08G4 KV 4,690,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
34 Máy lọc nước Kangaroo 9 lõi KG09G4 vỏ tủ VTU Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroochinhhang Chính Hãng KG09G4 5,650,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
35 Máy lọc nước Kangaroo KG09G4 KV Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroochinhhang Chính Hãng KG09G4 KV 5,150,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
36 Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen 2 vòi KG100HK Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroochinhhang Chính Hãng KG100HK 9,100,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
37 Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen Điện Phân Ion kiềm KG100ES VTU Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroochinhhang Chính Hãng KG100ES VTU 9,500,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
38 Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen Điện Phân Ion kiềm KG100EO VTU Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroochinhhang Chính Hãng KG100EO VTU
*
12,290,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
*
39 Máy lọc nước Kangaroo Macca KGMC09 9 lõi lọc Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroochinhhang Chính Hãng KGMC09 3,990,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
40 MÁY LỌC NƯỚC KANGAROO MACCA THÔNG MINH 9 LÕI KGMC09 VTU Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroochinhhang Chính Hãng KGMC09 VTU 4,390,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
41 Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen Điện Phân Ion kiềm KG100MED Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroochinhhang Chính Hãng KG100MED
*
12,900,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
*
42 Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HU Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroochinhhang Chính Hãng KG100HU 6,590,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
43 Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo KG100HB VTU Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroochinhhang Chính Hãng KG100HB VTU 6,050,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
44 Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo KG100HB Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroochinhhang Chính Hãng KG100HB 5,590,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
45 Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo KG100HG Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroochinhhang Chính Hãng KG100HG 5,890,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
46 Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo KG100HG VTU Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroochinhhang Chính Hãng KG100HG VTU 6,390,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
47 Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen Slim nóng lạnh KG10A6S Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroochinhhang Chính Hãng KG10A6S 7,990,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
48 Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen nóng lạnh KG10A5 vỏ tủ Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroochinhhang Chính Hãng KG10A5 9,500,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
49 Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen ion kiềm KG100ES1 Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroochinhhang Chính Hãng KG100ES1
*
5,650,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
*
50 Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen ion kiềm KG100EED Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroochinhhang Chính Hãng KG100EED 12,490,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc

* Ghi chú – Sản phẩm báo giá là sản phẩm chính hãng 100%. Nếu khách hàng phát hiện hàng nhái chúng tôi tặng khách hàng 1.000.000đ/ sản phẩm – Giá trên chưa bao gồm 10% VAT. Khách hàng nếu lấy VAT vui lòng cộng thêm 10% – Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt tại nội thành Hà Nội.

Đang xem: Báo giá máy lọc nước kangaroo

Xem thêm: Bán Bơm Xe Máy Mini Hcm – Mua Bơm Xe Đạp Tại Tphcm

Xem thêm: Cách Sử Dụng Máy Lạnh Sharp Tiết Kiệm Điện Năng, Cách Chỉnh Máy Lạnh Sharp Để Tiết Kiệm Điện Năng

Nếu giá trị đơn hàng dưới 255.000đ thì cộng thêm 20.000đ chi phí vận chuyển. Các tỉnh khác vui lòng liên hệ ! – Bảng báo giá trên có giá trị trong tháng 7 năm 2021. Giá có thể thay đổi mà không báo trước. Khách lấy nhiều vui lòng liên hệ để nhận báo giá tốt hơn !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *